Český kras - půlstoletí pod ochranou CHKO

V letošním roce uplyne půlstoletí od vyhlášení vápencové krajiny za Prahou za chráněnou krajinnou oblast. Český kras je učebnicí změn přírody od moří s trilobity přes skoro půl miliardou let po současné zarůstání krajiny a ubývání vzácných druhů. Oproti horským a odlehlým chráněným územím je příroda a krajina Českého krasu spoluvytvářena lidmi po mnoho tisíc let. 

Převážně prvohorní vápence se složitými a úplnými vrstevními sledy a slavnými zkamenělinami jsou za poslední milion let rozbrázděné kaňony Berounky a jejich přítoků, Vznikla krajina roklí a planin, která jinde v Čechách nemá obdoby. Skály s jeskyněmi a vegetací skalních stepí jsou pro CHKO to nejvýznamnější a nejtypičtější. Četné lomy jsou často diskutovaný ochranářský problém a zároveň klíčový fenomén pro geologický výzkum. Těžbu se podařilo koncentrovat do prostorů schválených už před vznikem CHKO, kde byly cenné fenomény již tehdy zničeny. Těžba pokračuje do hloubky, což má při dálkových pohledech na krajinu menší vliv, a lomy postupují směrem k relativně méně cenným plochám.

Další zajímavosti z flóry a fauny Českého krasu lze najít v naší knihovně v časopise Ochrana přírody.

 

Zdroj: Ochrana přírody roč. 77, 2022, č. 2

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR