Domečky pro hlemyždě

Budete se divit, ale dají se chovat i hlemýždi. Jejich obydlí však musí splňovat určité podmínky. Vhodné pozemky jsou zahrady a záhumenky, které jsou chráněny před ranním sluncem a silnými větry. Půda by měla být lehčí, vápenitá, mírně travnatá. 


Důležité je oplocení nejlépe prostřednictvím drátěného pozinkovaného pletiva, kde jsou oka do 2 cm. Plot by měl být vysoký 30 až 50 cm a s okrajem 10 cm širokým a zahnutým v pravém úhlu, aby je hlemýžď nebyl schopný přelézt. K ohrazení lze využít také ohradní zeď, kdy je třeba opět zabezpečit ohradu před unikáním hlemýžďů. 
Pro pohodlí hlemýžďů zajistíme zastínění sádek pomocí mírného keřového nebo stromového porostu nebo jiných rostlin. Lze využít i nejrůznější umělé chrániče.


Je nutné také zavíčkování hlemýžďů tím, že upravíme ohrazený prostor do kruhového nebo čtvercového půdorysu a ten se na výšku ohradí asi 25 cm prkny nebo cihlami. 

TAJOVSKÝ, Václav. Drobné stavby: Určeno [také] zájmovým kroužkům mládeže. 1. vyd. Praha: SNTL, 1970. 142, [1] s. Řada stavební lit.
 

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR