Klima v ovčíně

V zimních obdobích je třeba brát zřetel na to, aby se ovce v ovčíně cítily dobře. Důležitými faktory jsou teplota, světlo, větrání atd. 


Nejvhodnější teplotou pro ovce bude 0 a 20 °C. Přílišné horko nebo teplo mívá vliv na příjem potravy. Správné teploty v ovčínech lze docílit izolací vnějších stěn. 


Co se týče světla, okna by měla tvořit 25 % z celkové podlahy stáje. Vhodná jsou vysoko umístěná výklopná okna, která mimo jiné zabraňují poklesu studeného vzduchu. 


Důležité je také větrání. Špatný vzduch v ovčíně ohrožuje zdraví ovcí. Větrání ovčínů je možné jednak prostřednictvím perfektního odvádění výparů. Mimo jiné lze vlhkosti zabránit již předem při architektonickém řešení staveb pro ovce. Efektivní jsou přírodní materiál, např. dřevo. Nevhodné jsou naopak zděné nebo betonové zdi. 


Ovce také potřebují suchá místa k ulehnutí. Toho docílíme hlubokou podestýlkou, kdy stačí vyklízet hnůj jednou až dvakrát ročně. Tímto způsobem se vytvoří z pšeničné nebo ovesné slámy teplou vrstvu. Protože je ovčí hnůj suchý, není třeba budovat jímku. 


KÜHNEMANN, Helmut. Chováme ovce: rádce pro chov hospodářských zvířat. [Líbeznice]: Víkend, 2013. 95 s. ISBN 978-80-7433-071-1.

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR