Pluhy za první republiky IV.

Dnes se setkáváme s tématem prvorepublikových pluhů naposledy. Budeme se zabývat speciálním orným nářadím pro různé plodiny mezi něž řadíme tzv. plečky, okopávačky, hrobkovače, vyorávače.


Při využití plečky lze dosáhnout lepšího výkonu než při použití motyky. Rozlišujeme plečky jednořádkové, víceřádkové nebo obilní. Existují také plečky s okopávačkou, jež se využívají při obdělávání vinic, chmelnic, brambor, okurek, zelí, kukuřice apod.


Zdokonalené rádlo se nazývá hrobkovač, kdy dochází k odhrnování půdy na dvě strany společně. Tímto způsobem se ničí plevel a půda se přihrnuje na vyrostlé rostliny. 


Je třeba zmínit také vyorávač, který slouží pro rostliny s hlubokými kořeny např. řepu. Vyorávače rozlišujeme kolové, dvouřádkové, třířádkové, vyorávače brambor nebo čekanky. 

KARPÍŠEK, Rudolf V. Československý pluh: vývoj a dějiny orného nářadí. V Dobrovici: [nákl.vl.], 1935. 78 s. 
 

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR