Průzkum EU - Jak koronavir ovlivnil zemědělství a potravinářství?

Společné výzkumné středisko Evropské komise zahájilo průzkum, jehož cílem je zdokumentovat dopad pandemie koronaviru (COVID-19) na podnikatele působící v zemědělsko-potravinářském řetězci EU.

Průzkum se zaměřuje na společnosti a podniky (včetně malých podniků a samostatně hospodařících zemědělců) ve všech členských státech EU, kteří působí v produkci, distribuci, zpracování, velkoobchodě či maloobchodě v rámci zemědělsko-potravinářského řetězce. Cílem je zjistit odolnost, omezení a reakci podnikatelů napříč řetězcem s ohledem na COVID-19.

Na základě odpovědí bude možné předložit relevantní důkazní informace, o které se bude EU opírat při tvorbě svých politik. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 25 minut. Lhůta pro odeslání vyplněného dotazníku je do 30. listopadu 2020.

Údaje o míře účasti podle zemí a pozice v dodavatelském řetězci jsou k dispozici na níže uvedené adrese. Jakmile bude studie dokončena, budou na stejném místě zveřejněny i anonymizované výsledky: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/COVID19_FOODCHAIN/

Odkazy na průzkum:

Pro vyplnění v češtině lze přepnout jazyk v postranním menu.

Zdroj: agromanuál

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR