Senzorické technologie v drůbežářském průmyslu

Drůbežářský průmysl se již delší dobu vypořádává s umělou inteligencí. K větší efektivitě výroby a lepším životním podmínkám drůbeže nepochybně přispívají senzorové technologie. Senzorové technologie se týkají automatizovaného sledování drůbeže na farmách. 

Senzorové technologie mají řadu výhod:
1)    Překonávají subjektivní faktory při lidském měření
2)    Pomáhají zvyšovat kvalitní péči pro chovanou drůbež
3)    Umožňují předvídání událostí a tím umožnit prevenci možných potíží

Senzorové technologie mají však i nevýhody. Jednou z nevýhod je skutečnost, že se jedná o technologie dosud nezralé, kdy se zpožďují algoritmy a je problematická praktická implementace. 

V oblasti senzorických technologií v zemědělství jsou však poslední dobou vidět značné pokroky – a to hlavně co se týče automatizovaných sledovacích systémů nejen v drůbežářském průmyslu. Je však stále mnoho rezerv, které by měly být vyřešeny. Budoucnost s ohledem na senzorické technologie má nepochybně kam směřovat.

NEETHIRAJAN, Suresh. Automated Tracking Systems for the Assessment of Farmed Poultry. Animals (2076-2615) [online]. 2022, 12(3), 232-232 [cit. 2022-05-30]. ISSN 20762615. Dostupné z: doi:10.3390/ani12030232
 

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR