Strategické cíle rybářství do roku 2030

Svou tradici má rybníkářství v České republice již od 12. století. Na našem území se dnes nachází okolo 21 000 rybníků a hlavní komoditou tohoto odvětví je kapr obecný. Ministerstvo zemědělství stanovilo jako strategickou prioritu českého rybářství jeho konkurenceschopnost s pozitivními mimoprodukčními funkcemi a využívání inovativních postupů šetrných k životnímu prostředí při produkci sladkovodních ryb.

 

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

 • Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi

 • Posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí v sektoru akvakultury včetně souvisejícího zpracování, investice do vývoje moderní intenzivní technologie chovu umožňující udržitelnou produkci ryb při nízké spotřebě vody a minimálním zatížení životního prostředí a zajištění welfare chovaných ryb

 • Zajištění stabilního, druhově rozmanitého rybího společenstva v rybářských revírech

 • Zajištění vhodných podmínek pro výskyt ryb v rybářských revírech

 • Zvýšení zájmu a využití potenciálu rekreačního rybolovu v rámci regionálního rozvoje a podpora

 • vzdělání a komunikace

Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

 • 9.I. – Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství
 • 15. – Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
 • 17. – Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

Operační program rybářství 2014–2020:

 • 2. – Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje (Produktivní investice do akvakultury, Podpora nových chovatelů, Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním)
 • 5. – Podpora uvádění na trh a zpracování (Uvádění produktů na trh)

Zdroj: eAGRI

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR