V okolí přezimovacích obůrek zavládne klid

Jelen lesní je největší savec Krkonoš. Na české straně hor jich žije přibližně 650. Pokud v zimě nemá ve volné přírodě dostatek potravy, působí škody v lese, především na přirozeném zmlazení. Jako prevence těchto škod v Krkonoších slouží 16 přezimovacích obůrek, kde je zvěř v zimě uzavřena.
Aby měla klid, tak na 17 cestách vedoucích v těsné blízkosti nebo přes tyto obůrky a krmeliště vydává Správa KRNAP každý rok zákaz vstupu. Ten platí od 1. prosince do 30. dubna. V obůrkách je zvěř celou zimu přikrmována a kontrolován její zdravotní stav. Původní myšlenka je jednoduchá – když zvěř v zimě nemá v přírodě dostatek potravy, okusuje a olupuje stromy a působí tak značné škody na lese. Aby nová generace lesa nepřišla vniveč, provozuje Správa KRNAP už více než 20 let právě přezimovací obůrky. Díky nim jsou škody způsobené jelení zvěří na lese minimální.
Přezimovací obůrky jsou vybudovány v odlehlých koutech hor a tudíž i cesty, kterých se toto omezení dotýká, jsou z hlediska cestovního ruchu okrajového významu. Jejich seznam najdete zde: https://www.krnap.cz/omezeni-na-cestach/

 

Zdroj: www.nase-voda.cz
 

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR