Venkovní expozice Ze života hmyzu

Muzeum českého venkova – zámek Kačina nabízí návštěvníkům venkovní expozici „Ze života hmyzu“, která hravou formou přibližuje malým i dospělým návštěvníkům ohrožené druhy hmyzu, které se vyskytují v zámeckém parku. Kačinský park je vyhlášen jako přírodní památka a je součástí Natury 2000, soustavy chráněných území evropského významu.  

V okolí Kačiny se vyskytují lesy, louky se starými soliterními stromy i vodní plochy a mokřady. I proto tu svůj domov nalezla řada unikátních druhů živočichů, ptáků, obojživelníků i hmyzu. A na hmyz se zaměřuje nová naučná stezka. S vybranými zástupci hmyzí říše, z nichž někteří byli v Čechách zjištěni pouze na Kačině, vás seznámí osm naučných panelů. Texty a obrázky hmyzu připravil entomolog Tomáš Veverka, dřevěné modely hmyzu v nadživotní velikosti vytvořil řezbář Matěj Holub. 

Jedním z druhů, díky kterým je Kačina zařazena mezi evropsky významné lokality, je i krásně zbarvený lesák rumělkový. Respekt vzbuzuje brouk s přiléhavým názvem nosorožík kapucínek a potkat tu můžete i chrobáka ozbrojeného, který je vybaven hned třemi rohy. Na naučné stezce se také dozvíte, proč se dalšímu zdejšímu domorodci, kovaříkovi, říkalo dříve pružník.

Kačinský park je otevřený celoročně, vstup do parku je zdarma.

Zdroj: NZM

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR