Výstava "Tváře úmluvy CITES" (4.9. - 30.9.)

Po celé září u nás ve studovně budeme hostit výstavu fotografií zvířat a rostlin "Tváře úmluvy CITES". Možná víte co zkratka CITES v názvu výstavy znamená, ale možná také ne. Proto k naší pozvánce připojujeme i krátké vysvětlení o co jde. 🙂

CITES je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Jejím cílem je ochrana ohrožených rostlin a živočichů před hrozbou vyhubení v jejich přirozeném prostředí z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Někdy je tato úmluva označována také jako Washingtonská konvence podle místa, kde byla podepsána. 

Pro ty, které problematika spojená s úmluvou CITES zaujala, připojujeme:

👉 krátký test: ZDE

👉 nabídku knih z našeho fondu: 
Knihy: https://1url.cz/zuNzM
Články: https://1url.cz/kuNzJ

plakát na výstavu

 

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR