Zemědělci získají více než 8 mld. korun na investice do svých podniků, zpracování produktů nebo na inovace

Zemědělci a potravináři se mohou začít hlásit o příspěvky z 1. kola příjmu žádostí na rozvoj venkova podle Strategického plánu společné zemědělské politiky 2023–2027 (SZP). Připraveno je pro ně téměř 8,3 miliardy korun. Příjem žádostí skončí 12. září 2023. Novinkou jsou dotace na drony. 

Na investice do zemědělských podniků, zpracování produktů, zahájení činnosti mladých zemědělců, inovace při zpracování produktů a zavedení výsledků výzkumu do zemědělské a potravinářské praxe jsou určeny podpory 1. kola nové SZP.

„Nová pravidla pro zemědělství v Evropské unii letos přinášejí změny, budou více podporovat hospodaření s ohledem na přírodu, prevenci a ochranu před změnami klimatu, posílení konkurenceschopnosti, rozvoj venkova, vědu a výzkum i generační obměnu v zemědělství. Důležité je najít vyváženost mezi zajištěním dostatku kvalitních potravin pro obyvatelstvo a péčí o krajinu,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Předběžné rozdělení financí na 1. kolo

Intervence (dříve opatření)

Alokace (Kč)

Investice do zemědělských podniků

4 856 343 174

Investice do zpracování zemědělských produktů

2 380 000 000

Zahájení činnosti mladého zemědělce

682 515 040

Inovace při zpracování zemědělských produktů

95 200 000

Podpora operačních skupin a projektů EIP

267 750 000

Celkem

8 281 808 214

Konečná částka pro závazkování projektů může být upravena podle stavu aktuálního kurzového přepočtu.

Nově bude možné pořídit si s pomocí dotace do zemědělství drony, které se dají využít například na mapování polí, sledování informací o stavu rostlin, přesnější aplikaci hnojiv nebo i na hledání srnčat ve vysokém porostu v době sklizně. Na ochranu zvířecích mláďat bude moci zemědělec nově získat podporu na signální asistenční systém, který umístí na žací lištu.

Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím Portálu farmáře od 22. srpna do 12. září letošního roku.

Obecným cílem SZP je podpořit odolné a udržitelné zemědělské odvětví, které může přispět ke zmírnění dopadů klimatické změny. V příštích pěti letech tak naše zemědělství získá zhruba 200 miliard korun z unijního a českého rozpočtu.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/spszp  (subportál Dotace – Strategický plán SZP 2023–2027 a příslušné intervence) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz  v sekci Strategický plán 2023–2027.

Ministerstvo zemědělství organizovalo webinář, jehož záznam, včetně odpovědí na dotazy, naleznete na www.eagri.cz/spszp v sekci Aktuality.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 

Ve fondu knihovny jsou k dispozici publikace na téma „Společná zemědělská politika“. Pro Vaše pohodlí jsme pro Vás připravili seznam publikací (rešerši): 

Katalog knihovny - seznam publikací (knih, zpráv, norem, atd.).
Česká zemědělská a potravinářská bibliografie – seznam článků z vybraných českých periodik a sborníků.

Digitální knihovna: https://1url.cz/3uwbX

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR