Zemědělství - schválené sazby přechodných vnitrostátních podpor

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil letošní sazby přechodných vnitrostátních podpor (PVP). Ministerstvo zemědělství prostřednictvím těchto podpor poskytne na zemědělskou půdu, pěstování chmele a škrobových brambor a chov masného skotu a ovcí či koz přes 542 milionů korun.

Sazby PVP pro jednotlivé sektory pro rok 2020

Sektor

Sazba (Kč/jednotka)

Zemědělská půda (ha)

118,04

Chmel (ha)

3 187,00

Škrobové brambory (t)

1 020,40

Přežvýkavci (VDJ)

64,24

Krávy bez tržní produkce mléka (VDJ)

72,40

Ovce/kozy (VDJ)

41,03

 

Poskytování PVP v nových členských státech slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých členských zemích Evropské unie. Prostředky na tyto platby jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů.

Přechodné vnitrostátní podpory vyplácí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a jsou poskytnuty jen těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS).

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MZe - eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-zemedelstvi-schvalil-sazby-1.html

Obrázek: Pixabay - pixabay.com/cs/vectors/pomoc-tla%C4%8D%C3%ADtko-%C4%8Derven%C3%A1-nouzov%C3%A9-153094/

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR