Budoucnost půdní ochrany v přímém setí

Pro zemědělce bývá půda velkou cenností, neboť bez ní nevznikne obilí ani žádná jiná zemědělská plodina využitelná pro hospodářská zvířata. Proto je nutné mít k půdě ohledy a přitom zachovat její úrodnost pro další generace.


Aktuálně česká i světová agrokultura bojuje s půdní erozí a degradací. Existuje mnoho moderních technologií, které se snaží s degradací půdy bojovat. Mezi ně patří kromě jiného přímé setí – tzv. „No-Till“. Tato metoda je velmi efektivní a má spoustu specifik, ale vyžaduje komplexní proměnu hospodaření. Při této technologii se s půdou nehýbe. Základem je setí. Základní myšlenkou celé metody je, že se zaseje meziplodina a poté komerční plodina. Postupuje se tak stále dokola.


Tato moderní technologie je omezena jistými úskalími. V případě vlhké sklizně se na poli objeví koleje od zemědělských strojů. Tento problém může vyřešit kypřič. Druhým úskalím bývají pozůstatky chorob u rostlin. Toto řešíme efektivním postupem při využití osiva a vhodným využíváním meziplodin. Co se týče výhod této inovativní technologie, patří sem nižší náklady, malá úroveň eroze apod.


„No-Till“ je sice ve světě již využívána, ale v Čechách je prozatím jenom v plenkách. V některých oblastech však bude každou chvíli aktuální.


https://www.mechanizaceweb.cz/prime-seti-budoucnost-v-ochrane-pudy/

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR