Historické zemědělské budovy jako zdroje pro bádání

Zemědělské stavby jako bývaly stodoly, další hospodářské budovy a krajiny lze využít jako možné zdroje při zkoumání zemědělské historie. Prostřednictvím zkoumání těchto budov můžeme získat informace o dělnících, rolnících, dětech a jiných obyčejných lidech, kteří po sobě nezachovaly písemné zprávy. Tyto historické stavby mohou vyjadřovat povahu zážitků nezachytitelných konvenčními zdroji.


Historické budovy často vypráví příběhy bez odkazů na jiné zdroje, které jsou ale běžně kombinovány s jinými zdroji. Díky nahlížení na budovy jako na zdroje pro bádání je vylepšena analýza historických jevů. Zároveň se tímto čelí narativnímu charakteru převládajícímu v písemných dokumentech. Využívání tohoto zdroje pro historii má však svá úskalí, např. výběr přežití.

MCMURRY, Sally. Buildings as Sources for US Agricultural History. AGRICULTURAL HISTORY [online]. 2014, 88(1), 45-67 [cit. 2020-10-02]. ISSN 00021482. Dostupné z: doi:10.3098/ah.2014.88.1.45

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR