Omezená otevírací doba Po 9-15, Út 9-15, St 9-15

 

 

Informace o neschválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl a thiakloprid Evropskou komisí

Evropská komise rozhodla svými nařízeními č. 2020/18 a č. 2020/17 ze dne 10. ledna 2020, o neschválení účinných látek chlorpyrifos a chlorpyriphos-methyl. Důvodem neschválení podle předpisu je, že nelze vyloučit jejich genotoxický potenciál, který naznačila řada dostupných vědeckých studií, vývojová neurotixicita a dále epidemiologické důkazy o vztahu mezi expozicí chlorpyrifosu a chlorpyrifos-methylu během vývoje s nepříznivými dopady na vývoj nervové soustavy u dětí. Chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl byly klasifikovány jako látky toxické pro reprodukci kategorie 1B. Použití látek tak nesplnilo kritéria pro schválení podle článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Evropská komise dále rozhodla svým nařízením č. 2020/23 ze dne 13. ledna 2020 o neschválení účinné látky thiakloprid.


Vzhledem k tomu, že se ve všech třech případech jedná o běžně používané insekticidy, které mají významné zastoupení v pěstebních technologiích, bude ústav zkoumat možnosti náhrad pro jednotlivé plodiny a škodlivé organismy. Uživatelé si mohou stávající povolené prostředky ochrany ověřit na internetových stránkách ÚKZÚZ na adrese: 
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1579857687890

Zdroj: ÚKZÚZ

 

        

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR