Karel Daniel Gangloff - Český Archimédés

V Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky výstava o lesmistru a vynálezci Karlu Danielu Gangloffovi.

Karel Daniel Gangloff (1809 - 1879) je jednou z nejvýznamnějších osobností 19. století spojených s Podbrdskem. V povědomí široké veřejnosti je zachována vzpomínka na tohoto muže, jenž v Rožmitále působil ve službách Arcibiskupství pražského. Připomínají jej dnes přímo v lesích v okolí Rožmitálu Gangloffův kříž, Gangloffův náhon či cesta Gangloffka, které jsou součástí turistických cest po CHKO Brdy.

Působení Gangloffa - lesmistra je dodnes výrazně patrné v lesních porostech. Téma péče o lesy je v současné době velmi aktuální. Méně je však známý jeho odkaz coby vynálezce, který se zabýval jak vynalézáním měřických přístrojů pro geodézii a dendrometrii, tak strojů na zpracování dřeva. Svým komplexním přístupem hospodáře a lesního i strojního odborníka je Karel Daniel Gangloff inspirativní osobností, jejíž odkaz je stále aktuální.

Zdroj: https://www.podbrdskemuzeum.cz/vystavy-a-akce/karel-daniel-gangloff-cesky-archimedes-596_49cs.html

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR