Ministr Výborný se bude snažit navýšit částku na pozemkové úpravy, které chrání přírodní zdroje a před povodněmi

Ministerstvo zemědělství (MZe) se bude snažit ve spolupráci s Ministerstvem financí navýšit v roce 2024 částku na pozemkové úpravy. Jejich financování věnuje MZe velkou pozornost, i přes to, že peníze jsou pro všechny oblasti zemědělství v letošním roce i v návrhu rozpočtu na příští rok omezeny. Bude hledat případné jiné volné zdroje ve vlastním rozpočtu, které nebudou v příštím roce využity, a převede je na realizaci pozemkových úprav. 
 

„Jednou z priorit našeho ministerstva je zadržení vody v krajině a další opatření, která reagují na změnu klimatu. V praxi jde například o péči o vodu v krajině a akumulaci vody k zabezpečení dostatku vodních zdrojů. Se zadržením vody, ale i s ochranou půdy proti vodní a větrné erozi v krajině úzce souvisí právě účinné pozemkové úpravy. V letošním roce jsme na ně mimořádně navýšili rozpočet o 200 milionů korun z vlastních uvolněných zdrojů, a celková výše tak je 2,35 miliardy korun. Pro příští rok je zatím v návrhu rozpočtu 1,7 miliardy korun. Budeme ale hledat možnosti, jak tuto částku navýšit,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Od roku 1991 šlo na pozemkové úpravy, tzn. na projekty pozemkových úprav a na realizace krajinotvorných opatření, 34,5 miliardy korun. Zatím je v návrhu státního rozpočtu na rok 2024 částka 1,7 miliardy, kdy 600 milionů korun jde ze státního rozpočtu a 1,1 miliardy korun jsou evropské peníze účelově určené především na investiční akce.

„Pozemkové úpravy je potřeba dostávat více do povědomí veřejnosti. Tomu například pomáhají akce jako Žít krajinou pořádaná Státním pozemkovým úřadem. Na nich je příležitost zdůraznit důležitost pozemkových úprav pro náš venkov a krajinu. Stejně jako zviditelnit a ocenit záslužnou práci pozemkových úřadů, jejich poboček, ale také projektantů a dodavatelů. Za jejich práci jim patří velký dík. Myslím si, že veřejnosti nepříliš dostatečně ukazujeme, jakým způsobem k ochraně krajiny přistupujeme. Že nám jde o to chránit půdu, vodu a další složky životního prostředí ve venkovské krajině. Pozemkové úpravy mají skvělou přidanou hodnotu pro krajinu a její pozitivní proměnu nejen na venkově,“ uvedl ministr Výborný.

Ministr zemědělství Marek Výborný a ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba předali ocenění vítězům soutěže Žít krajinou 2022. Oceňuje nejlepší navržené a vybudované realizace prvků plánů společných zařízení v krajině, jejich autory, organizátory a všechny další, kteří se o ně zasloužili.

Více informací o výsledcích soutěže naleznete zde.

Tereza Kubálková, zástupkyně tiskového mluvčího Ministerstva zemědělství

 

Ve fondu knihovny jsou k dispozici publikace na téma „pozemkov? úprav?“. Pro Vaše pohodlí jsme pro Vás připravili seznam publikací (rešerši): 

Katalog knihovny - seznam publikací (knih, zpráv, norem, atd.).
Česká zemědělská a potravinářská bibliografie – seznam článků z vybraných českých periodik a sborníků.

Digitální knihovna: https://1url.cz/PuZMO

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR