Seminář: Ekologické a udržitelné aspekty označování na obalech potravin a potravinářská legislativa

Vybraná problematika připravované legislativy v oblasti environmentálních aspektů v oboru potravinářství.


Termín: 23. 3. 2023
Web akce

Z webu akce: 
Potravinářská komora ČR pořádá seminář pro provozovatele potravinářských podniků. Přednášek se zhostí odborníci z řad státní správy, univerzit a dalších institucí.

V EU se zvyšuje množství produktů označovaných jako zelené nebo udržitelné. Obdobně se výrobci snaží poukázat na vynikající environmentální profil výrobku nebo společnosti. Stále častěji jsou využívána environmentální tvrzení o budoucím vlivu na životní prostředí bez jasných, objektivních a ověřitelných závazků a cílů. 

Účastníci semináře získají přehled mj. i o současných právních předpisech a legislativních požadavcích a v neposlední řadě o aktuálních novinkách ve vztahu k provozu potravinářského podniku.

Prezentován bude také ekologický marketing s cílem naznačit směry a možnosti, kterými se může marketing produktů ubírat v souladu s životním prostředním a vizí podniku. 

Budou prezentovány aktuální informace k očekávaným událostem roku 2023:

  • Aktuální stav legislativního návrhu pro zelená tvrzení
  • Revize právních předpisů EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
  • Tvorba legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy a označování udržitelných potravin
  • Další (revize právních předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat atd.)

Ve fondu knihovny jsou k dispozici publikace na téma „označování potravin, potravinářská legislativa“. Pro Vaše pohodlí jsme pro Vás připravili seznam publikací (rešerši)
Katalog knihovny - seznam publikací (knih, zpráv, norem, atd.)
Česká zemědělská a potravinářská bibliografie – seznam článků z vybraných českých periodik a sborníků

Obrázek z https://pixabay.com/
 

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR