Školení technické revize vodních děl ohlášených podle odstavce 1 § 15a vodního zákona – rozšiřující školení pro účel prodloužení platného oprávnění

Dne 12. října 2021 se uskuteční školení k provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle odst. 1 § 15a vodního zákona, tedy domovních čistíren odpadních vod. Školení se bude konat online. Školení je určeno pouze pro držitele platného oprávnění.

Vlastní školení proběhne od 10 hodin do cca 12 hodin. V případě zájmu následně proběhne diskuze, během níž mohou účastníci semináře sdílet zkušenosti získané v rámci činnosti OZO. Školitelé jsou zajištění ze strany Asociace pro vodu ČR (CzWA).

Níže jsou uvedeny instrukce pro zájemce o prodloužení oprávnění (dále zájemce).

Zájemce zašle své jméno, číslo oprávnění a aktuální kontaktní údaje (zejména e-mail).

Pokud nedošlo k závažným změnám typu např. změna zaměstnavatele nebo formy podnikání, nový platný živnostenský list, změna adresy apod., další podklady nejsou nutné. V opačném případě žádáme o dodání podkladů potvrzující výše uvedené skutečnosti.

Finální termín pro přihlášení včetně výše požadovaných podkladů je 30. září 2021.

Přihlášky zasílejte na e – mailovou adresu: Radovan.Vitek@mzp.cz

Na základě dodané přihlášky budou zájemcům do 5. října 2021 odeslány pozvánky k účasti včetně programu, organizačních a technických detailů školení na mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce.

V případě dotazů ke školení, technické revize vodních děl ohlášených podle odstavce 1 § 15a vodního zákona kontaktujte prosím níže uvedeného pověřeného zaměstnance.

Školení pro nové zájemce o oprávnění k provádění revizí je předběžně plánováno na podzim roku 2022.

Upozorňujeme tímto zájemce o prodloužení oprávnění, jimž platnost oprávnění končí k 25. červnu 2022, že v prvním pololetí roku 2022 není plánováno žádné rozšiřující školení pro účel prodloužení platného oprávnění . Pro účely prodloužení těchto oprávnění je třeba absolvovat školení konané dne 12. října 2021.

Zdroj: www.mzp.cz

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR