Význam lisování slámy

Sláma může mimo jiné sloužit jako podestýlka a komponent krmné dávky. Obsahuje vysoké procento sušiny, velké množství uhlíku a skoro žádnou energii. Proto je problematičtější transport z pole. Pro transport se pak sláma slisuje do balíků, kdy se její hustota významně zvýší. Lisování slámy je nejvíce rozšířeno v Severní Americe, západní a východní Evropě a v Austrálii. Pro lisování slámy se vyrábí a vyvíjí široká škála lisů na kulaté i hranolové balíky. Význam lisování slámy spočívá především ve výhodě dlouhodobého skladování bez větších ztrát hmoty. 


Specifika lisování slámy mohu být:
-    Lepší využití kapacity dopravních prostředků, zvláště při sklizni do hranolových balíků
-    Zkracování délky slámy prostřednictvím řezacího ústrojí lisu (+ změna struktury materiálu)
-    Volně ložena sláma na řádku obsahuje pokaždé jisté množství prachu, kdy je tendence k re-expanzi (opětovné roztahování)

FUKA, Vladislav. Specifika sklizně slámy. Mechanizace zemědělství [online]. 2019 [cit. 22-04-25]. Dostupný z WWW: https://www.mechanizaceweb.cz/specifika-sklizne-slamy/
 


 

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR