?
Zvolte písmeno 
  
  Select the letter
 
 
K prohledávání katalogu použijte roletku pod žlutým otazníkem.
 
Use the pull-down menu under the yellow question-mark to explore catalogue.
 
 
Lístkový jmenný katalog obsahuje všechny tituly, které Ústřední zemědělská knihovna získala do konce roku 1999. Novější tituly jsou v elektronické databázi.
 
Card catalogue contains titles received by the Central Agricultural Library till 1999. More recent titles may be found through the electronic database.
 
 
Optimalizováno pro rozlišení 1024×768 pix.Optimized for resolution 1024×768 pix.
 
 
[Homepage] / [On-line database]