Zašleme online

Neboli Elektronické dodávání dokumentů (EDD)

probíhá prostřednictvím služby VPK (virtuální polytechnická knihovna).Tato služba umožňuje objednávat kopie článků z časopisů všech účastnických knihoven VPK, kopie obsahů časopisů lze objednávat pouze z fondu KAŠ a NTK. Podrobné informace včetně ceníku služeb naleznete na webové stránce VPK.

Elektronické dodávání dokumentů pro registrované čtenáře KAŠ, kteří nemají konto VPK

  • Zájemce o službu EDD uzavírá s KAŠ „Smlouvu o poskytování služby elektronického dodávání dokumentů koncovému uživateli“ (k dispozici v knihovně).

  • KAŠ zřídí uživateli heslem chráněnou osobní schránku, která slouží k dočasnému uložení objednané elektronické kopie.

Pokud se chcete sami registrovat do VPK

Uživatelem VPK se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo osoba právnická, a to po podpisu Smlouvy o užívání adresáře (tzv. uživatelského konta) na zabezpečeném serveru Národní technické knihovny a o využívání služeb kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny.

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR