Vážení čtenáři, knihovna je uzavřena.

 

 

Registrace online

Pokud náhodou ještě nejste čtenářem Knihovny Antonína Švehly, můžete se zaregistrovat online (prostě hned teď) pomocí následujícího formuláře. 

Elektronickou online registraci můžete využít od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2020. Online registrace Vám umožní přístup k EIZ (elektronickým informačním zdrojům) a také Vám umožní objednání dokumentů z fondu KAŠ ještě před první fyzickou návštěvou knihovny. Jakmile Váš požadavek obdržíme, zašleme Vám informace nutné k přihlášení do EIZ. Potom již nic nebrání možnosti prohlížet naše EIZ z pohodlí domova, školy, či kanceláře. Informace o poplatku za online registraci naleznete v ceníku služeb
Registrace pro vzdálený přístup k EIZ je nepřenosná a neumožňuje využívat výpůjční služby KAŠ. Pro plné využívání služeb KAŠ, jako je například vypůjčování dokumentů, je potřeba registraci dokončit osobně v knihovně.
 

Provozovatelem Knihovny Antonína Švehly je v souladu se zřizovací listinou vydanou Ministerstvem zemědělství ČR v úplném znění pod čj. 16102/2008-10000 ze dne 8. 11. 2016 Ústav zemědělské ekonomiky a informací, státní příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2, IČO: 00027251.

Profil (zaškrtněte) *
Informace nutné k přihlášení Vám budou zaslány na e-mailovou adresu.

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Knihovním řádem KAŠ, a zavazuji se dodržovat jeho ustanovení. Souhlasím s tím, aby byly moje osobní údaje zapsané a zpracované v elektronické databázi uživatelů KAŠ v rozsahu uvedeném na této přihlášce a aby KAŠ s nimi nakládala v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů. Předregistrací se zavazuji dodržovat licenční podmíky pro využívání EIZ.
Souhlasím s podmínkami
 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR