Registrace online

Pokud nejste čtenářem Knihovny Antonína Švehly, můžete se zaregistrovat online prostřednictvím následujícího formuláře

Online registrace Vám umožní přístup k EIZ (elektronickým informačním zdrojům) a také Vám umožní objednání dokumentů z fondu KAŠ ještě před první fyzickou návštěvou knihovny. Jakmile Váš požadavek obdržíme, zašleme Vám informace nutné k přihlášení do čtenářského konta a EIZ. Potom již nic nebrání možnosti prohlížet si naše EIZ z pohodlí domova, školy, či kanceláře. Informace o poplatku za online registraci naleznete v ceníku služeb
Registrace pro vzdálený přístup k EIZ je nepřenosná a neumožňuje využívat výpůjční služby KAŠ. Pro plné využívání služeb KAŠ, jako je například vypůjčování dokumentů, je potřeba registraci dokončit osobně v knihovně.
 

Provozovatelem Knihovny Antonína Švehly je v souladu se zřizovací listinou vydanou Ministerstvem zemědělství ČR v úplném znění pod čj. 16102/2008-10000 ze dne 8. 11. 2016 Ústav zemědělské ekonomiky a informací, státní příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2, IČO: 00027251.

Profil (zaškrtněte) *
Informace nutné k přihlášení Vám budou zaslány na e-mailovou adresu.

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Knihovním řádem KAŠ, a zavazuji se dodržovat jeho ustanovení. Souhlasím s tím, aby byly moje osobní údaje zapsané a zpracované v elektronické databázi uživatelů KAŠ v rozsahu uvedeném na této přihlášce a aby KAŠ s nimi nakládala v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů. Předregistrací se zavazuji dodržovat licenční podmíky pro využívání EIZ.
Souhlasím s podmínkami
 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR