Aktuality

Úroda chmele je nejnižší za posledních 10 let

Ze sumarizace dat provedené Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) vyplývá, že sklizňový rok 2022 se s celkovou produkcí chme

Evropská komise schválila český Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027

Evropská komise schválila po mnoha měsících vyjednávání s Českou republikou Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-20

Indexy cen zemědělských výrobců - září 2022

Na stránkách Českého statistického úřadu můžete nahlédnout do indexů cen, časových řad, průměrných cen, cenových rozpětí, porovnávání cen i indexů

Nová vyhláška zpřesňuje pravidla pro ukládání uhynulých zvířat na zvířecích hřbitovech i na vlastním pozemku

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství upřesní veterinární a hygienické požadavky na ukládání uhynulých těl koňovitých

PORÁŽKY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A VÝROBA MASA - ZÁŘÍ 2022

Listnáčů se sází stále více. Jejich podíl při osazování nových lesů roste

Výsadba listnatých stromů v Česku roste. Loni bylo obnoveno téměř 50 tisíc hektarů, což je nejvyšší hodnota v novodobé historii České republiky.

Zemědělci již dostali 100 % mimořádné podpory (831 mil.), kterou jim zajistilo MZE.

Veškerou mimořádnou podporu už stihla zemědělcům vyplatit platební agentura Ministerstva zemědělství – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Zemědělství - statistiky - přehled

Potřebujete zjistit aktuální údaje uveřejněné Českým statistickým úřadem o zemědělství?

Jednání ministrů zemědělství EU o akvakultuře

Poprvé pod vedením ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) jednali ministři zemědělství Evropské unie na pravidelném jednání Rady pro zeměděls

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR