Katalogy

Katalog KAŠ (knihy a časopisy)

Čtenář má možnost online vyhledávání, objednávání, prodlužování a rezervování dokumentů. Obsahuje záznamy dokumentů (knih, časopisů, výzkumných zpráv, norem atd.) ve fondu KAŠ od r. 1993. Databáze je průběžně aktualizována (nové dokumenty, záznamy starší literatury). Pro věcný popis dokumentů se používá český zemědělský tezaurus AGROTERM.

PRIMO (knihy, časopisy a elektronické zdroje)

Vyhledávač PRIMO umožňuje vyhledávat v katalogu KAŠ, navíc však prohledává i elektronické informační zdroje (EIZ), ke kterým máte jako čtenář knihovny přístup. 

Kramerius (digitální knihovna)

nové rozhraní naší digitální knihovny
Česká digitální knihovna (ČDK)

Digitální knihovna Knihovny Antonína Švehly vznikla v roce 2012. V současnosti obsahuje časopisy v programu VISK 7. Její obsah bude dále rozvíjen a obohacován o další digitalizované dokumenty z fondu knihovny, ale i o další oborové zdroje. 

Katalog periodik dostupných v naší knihovně

Vyhledávání v časopisech podle oborů:

Ekonomika, rozvoj venkova | Lesnictví | Ochrana rostlin | Potravinářství a výživa člověka | Rostlinná výroba a zahradnictví, pedologie | Rybářství | Skladování a úprava zem. výrobků | Vzdělávání a informatika | Základní pomocné vědy (biologie, zoologie, botanika, přírodní vědy) | Zákonodárství | Zemědělská technika a zem. stavby | Zemědělství všeobecně | Živočišná výroba a veterinářství, myslivost | Životní prostředí, hydrologie

Česká zemědělská a potravinářská bibliografie (články)

Bibliografická databáze vytvářená z odborných časopisů odebíraných do KAŠ (od r. 1993 po současnost).
Obsahuje záznamy článků z vybraných českých periodik a sborníků z oblasti zemědělství, potravinářství a příbuzných oborů. Databáze je průběžně aktualizována s ročním přírůstkem přes 7000 záznamů. Záznamy jsou bohatě věcně indexovány pomocí zemědělského tezauru AGROVOC.

Zdroje z historie

Naskenovaný jmenný lístkový katalog

Naskenovaný lístkový jmenný katalog obsahuje záznamy starších titulů z let 1926 – 1999.

Kramerius
nové rozhraní digitální knihovny

Digitální knihovna Knihovny Antonína Švehly vznikla v roce 2012. V současnosti obsahuje časopisy v programu VISK 7. Její obsah bude dále rozvíjen a obohacován o další digitalizované dokumenty z fondu knihovny, ale i o další oborové zdroje. 

Agroindex

Monitoruje zahraniční zemědělské časopisy, sborníky a další prameny z fondu KAŠ za období 1977-1992. Databáze je dostupná fyzicky ve studovně KAŠ.

Alimis - CS

Obsahuje potravinářské články z časopisů, příspěvky ze sborníků a další prameny z fondu KAŠ

 Další katalogy, do kterých KAŠ příspívá

 Souborný katalog ČR

 Souborný katalog ČR je spravovaný Národní knihovnou a najdete v něm údaje o všech dokumentech napříč   knihovnami v celé ČR. KAŠ v rámci kooperace přispívá  bibliografickými záznamy dokumentů.

 Virtuální polytechnická knihovna

 VPK je projekt Národní technické knihovny a v současnosti je do něj zapojeno více než 50 českých   knihoven. Jeho cílem je poskytování dokumentů, kopií článků a jiných služeb z fondů knihoven, jež   jsou do VPK zapojeny.

 Knihovny.cz

 Portál Knihovny.cz umožňuje prohledávat z jedné stránky různé české i zahraniční zdroje (katalogy   knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze aj.).

 Národní autority ČR

 Tento projekt Národní knihovny obsahuje autoritní záznamy personálních jmen českých i nečeských   autorů, názvy korporací a akcí, soubory tematických, geografických a formálních autorit, termíny   vycházející z třídění Konspektu a soubor autorit pro místa vydání starých tisků. KAŠ již od roku 2005   zasílá nebo opravuje záznamy o   osobnostech publikujících v oboru zemědělství a potravinářství,   geografických pojmech a korporacích souvisejících s dokumenty ve fondu KAŠ .

 ANL – Články v českých novinách, časopisech a sbornících

 ANL je kooperační projekt Národní knihovny ČR, jehož výsledkem je souborná databáze   výběrově zpracovaných článků a statí ze seriálových publikací a sborníků  vydávaných v ČR. KAŠ   pravidelně přispívá od roku 1995.

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR