E-časopisy

Elektronické knihovny časopisů EZB

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriften Bibliothek) je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. V současné době je do projektu zapojeno více než 600 institucí včetně 16 českých knihoven.
Služba nabízí jednotný a snadný přístup k plnotextovým elektronickým odborným časopisům, které má knihovna dostupné v rámci konsorcionálních licencí a individuálních předplatných nebo které jsou volně dostupné na internetu.

V seznamu jsou pouze aktuálně odebíraná periodika s placeným online přístupem k plným textům, v Primo naleznete více titulů včetně těch odebíraných v minulosti, nebo můžete zkusit seznam časopisů dle oborů. Také můžete zkusit naši článkovou bibliografii.
 • AGRICULTURAL ECONOMICS  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

  Agricultural Economics je časopis Mezinárodní asociace zemědělských ekonomů (International Association of Agricultural Economists - IAAE). Časopis slouží IAAE k šíření některých nejdůležitějších výsledků výzkumu a analýzám politik zemědělských ekonomik z celého světa. Jeho cílem je pokrýt ekonomiku zemědělství v nejširším smyslu, od spotřeby potravin a výživy po využití půdy a životní prostředí, v celé škále analýzy od domácností po trhy a makroekonomii.

 • AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

  Informace pro odborníky v oboru zemědělské a aplikované ekonomie. Představuje výsledky vysoce kvalitních výzkumů.

 • AMERICAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH  přístup k fulltextu 
  Informace a novinky z veterinární medicíny, recenzované články o základním a aplikovaném výzkumu ve veterinářství a souvisejících oborech.
 • APPLIED ECONOMIC PERSPECTIVES AND POLICY  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

 • BAKERS JOURNAL  přístup k fulltextu 

  Časopis upozorňuje na vývoj, úspěchy a nové trendy v kanadském pekařském průmyslu, nabízí prostor pro diskuzi, sdílení nových poznatků a názorů.

 • BIOENERGY INTERNATIONAL   přístup k fulltextu 
 • BRAUWELT  přístup k fulltextu 

  na vyžádání ze studovny

  Německý časopis pro pivovarnictví a nápojový průmysl.

 • BRAUWELT INTERNATIONAL  přístup k fulltextu 

  na vyžádání ze studovny

  Mezinárodní časopis pro pivovarský a nápojový průmysl. Informuje o nových trendech a nových technologiích v pivovarnictví, o rozvoji mezinárodního trhu.

 • BRITISH POULTRY ABSTRACTS  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth

 • BRITISH POULTRY SCIENCE  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth

  Přední světový časopis o chovu drůbeže. Publikuje výsledky vědeckých studií a výzkumů v oblasti anatomie drůbeže, embryologie, reprodukce a genetiky, výživy a krmivářství, zabývá se nosností slepic, kvalitou drůbežího masa, životními podmínkami v drůbežářských chovech.

 • CANADIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH  přístup k fulltextu 

  Časopis Kanadské asociace veterinárních lékařů (Canadian Veterinary Medical Association). Vysoce hodnocené vědecké práce z oboru veterinární medicíny.

 • CEREAL CHEMISTRY  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

  Mezinárodní časopis, nabízí vědecké články o genetice, složení, využití a zpracování zrn - včetně pšenice, kukuřice, prosa, ovsa, rýže, žita, čiroku, tritikále, ječmene, luštěnin, olejnatých semen a pseudoobilovin (laskavec, merlík, len).

 • CONFECTIONERY PRODUCTION  přístup k fulltextu 

  na vyžádání ze studovny

  Časopis zaměřený na výrobu cukrovinek, čokolády, pečiva a zmrzliny. Nabízí komentáře potravinářských odborníků, analýzy, poznatky o nejnovějších výrobních postupech a vývoji obalových technologií, profily výrobních společností, tematické rozhovory.

 • CROP SCIENCE  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

  Časopis americké společnosti Crop Science Society of America. Analýzy nejnovějších postupů v rostlinné výrobě. Původní vědecké recenzované práce.

 • DAIRY FOODS  přístup k fulltextu 

  Informace nezbytné pro úspěšné podnikání v oblasti mlékárenství. Články o technologických inovacích při zpracování mléčných produktů, nových obalových technologiích a situaci na trhu.

 • DAIRY INDUSTRIES INTERNATIONAL  přístup k fulltextu 

  na vyžádání ze studovny

  Informace o celosvětových trendech a nových technologických postupech při zpracování mléka. Články se zabývají zefektivněním výroby, používáním přísad, balením mléčných výrobků.

 • DTEST  přístup k fulltextu 

  Měsíčník dTest publikuje nezávislé srovnávací testy výrobků a služeb. Na stránkách najdete upozornění na nekorektní praktiky firem i možnosti využití vašich spotřebitelských práv.

 • EKONOM  přístup k fulltextu 

  na vyžádání ze studovny

  Ekonom je prestižní nezávislý týdeník, který poskytuje objektivní a nezkreslené informace pro rozhodování podnikatelů, manažerů, investorů a zástupců veřejné správy. Ekonom představuje výjimečné podnikatelské osobnosti, novinky manažerské praxe a finanční nástroje pro osobní i podnikový život.

 • ENERGIE 21   přístup k fulltextu 

  přístupné na vyžádání ze studovny

  Obsahovou náplní časopisu jsou základní témata oboru alternativní energie, jako například spalování biomasy, bioplynové stanice, biopaliva, větrná, sluneční, vodní a geotermální energie. Nechybí rubriky trh, legislativa, zajímavosti, včetně aktuálních rozhovorů a reportáží.

 • ENVIRONMENT: SCIENCE & POLICY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth

  Trvale udržitelný rozvoj. Hledání souladu mezi hospodářským rozvojem a zachováním životního prostředí. Články a komentáře vědců i odborníků z praxe. Časopis informuje o konferencích a vzdělávacích akcích s environmentální tematikou, upozorňuje na zajímavé tematicky spřízněné webové stránky, články nebo knihy.

 • EQUINE VETERINARY JOURNAL  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

  Cílem časopisu je zveřejňováním nových vědeckých výzkumů zkvalitnit veterinární medicínu koní, a zpětně rozšiřovat obzor vědy poznatky z veterinární praxe.

 • EUROCHOICES  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

 • EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY  přístup k fulltextu 

  přístup z intranetu

  Časopis Holandské královské společnosti rostlinolékařské (The Royal Netherlands Society of Plant Pathology). Věnuje se různým aspektům fytopatologie, zkoumá působení patogenních organismů, interakce hostitel - patogen na molekulární úrovni, etiologii infekčních chorob, možnosti léčby rostlin - s obzvláštním důrazem na nové metody v rostlinolékařství.

 • EUROPEAN POULTRY SCIENCE  přístup k fulltextu 

  Původní vědecké práce, odborné recenze a studie z oblasti drůbežnictví.

 • EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS  přístup k fulltextu 

  Platforma pro inovativní teoretický i aplikovaný výzkum v oboru zemědělské ekonomiky. Okruh témat: zemědělská výroba, spotřeba a trh, chování spotřebitelů, rozvoj venkova, udržitelné nakládání s přírodními zdroji, bioenergie.

 • EXPERIMENTAL AGRICULTURE  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth

  Časopis je zaměřen především na výzkum zemědělství v subtropických a tropických oblastech. Zabývá se pěstováním zemědělských plodin, technických plodin a krmiva na polích, plantážích a pastvinách, zkoumá, jak zemědělské plodiny reagují na vlivy prostředí, věnuje se souvisejícím sociálním a ekonomickým tématům. Otevírá kritickou debatu o otázkách, před jejichž řešením stojí země, které potřebují prudce zvýšit zemědělskou produkci.

 • FARMÁŘ  přístup k fulltextu 

  přístupné na vyžádání ze studovny

  Farmář je rozdělen do rubrik Agrotechnika, Zootechnika a Technika, které se dělí dle odbornosti na části Specialista, Rádce a Praktik. Tyto hlavní rubriky doplňují Evropská unie, Ekonomika, Management, Komodity, Historie, Les a krajina, Zahraničí a tabulkové přehledy techniky, osiv, krmných směsí, přípravků na ochranu rostlin atd.

 • FARMERS WEEKLY  přístup k fulltextu 

  Nabízí novinky z oblasti zemědělství, praktické návody pro zemědělce. Rady, jak zvýšit úspěšnost podnikání, tipy a doporučení od jiných farmářů, inzertní rubrika s informacemi o nových zemědělských strojích a dalším zemědělském vybavení.

 • FEEDSTUFFS  přístup k fulltextu 

  na vyžádání ze studovny

  Týdeník pro podnikatele v zemědělství. Informuje o aktuálním dění v zemědělství. Zemědělská legislativa, ekonomika, technologie.

 • FERTILIZER INTERNATIONAL  přístup k fulltextu 

  na vyžádání ze studovny

  Stěžejní světový časopis o hnojivech. Analýza celosvětového vývoje v hnojivářském průmyslu, hodnocení ekonomických a politických faktorů, které ovlivňují trh s hnojivy a zemědělskými produkty. Zabývá se kompletní škálou hnojiv včetně fosfátů a uhličitanu draselného.

 • FLEISCHWIRTSCHAFT  přístup k fulltextu 

  Německý měsíčník pro masný průmysl. Úprava masa, balení, skladování, přeprava masných výrobků a jejich uvádění na trh, řízení jakosti. Platforma pro sdílení poznatků mezi výzkumem a praxí.

 • FLEISCHWIRTSCHAFT INTERNATIONAL  přístup k fulltextu 

  Časopis pro masný průmysl, do kterého přispívají vědci, akademici i odborníci z praxe. Jateční technologie, zpracování masa, hygiena potravin.

 • FOOD & AGRI POLICY/EU AGRI  přístup k fulltextu

  na vyžádání ze studovny

  EU AGRICULTURE Důležitý zdroj informací pro zemědělce a pracovníky v zemědělském průmyslu na celém světě. Síť korespondentů a analytiků v Bruselu, členských státech EU i v mimoevropských zemích informuje o  novinkách v oblasti  zemědělské politiky a trhu.  EU FOOD LAW Přední zdroj informací z oblasti potravinářské legislativy. Témata: hygiena potravin, označování potravinářských výrobků, geneticky modifikované potraviny, kontaminace potravin, reklama na potraviny aj.

 • FOOD & AGRI POLICY/EU FOOD LAW  přístup k fulltextu

  na vyžádání ze studovny

  EU AGRICULTURE Důležitý zdroj informací pro zemědělce a pracovníky v zemědělském průmyslu na celém světě. Síť korespondentů a analytiků v Bruselu, členských státech EU i v mimoevropských zemích informuje o  novinkách v oblasti  zemědělské politiky a trhu.  EU FOOD LAW Přední zdroj informací z oblasti potravinářské legislativy. Témata: hygiena potravin, označování potravinářských výrobků, geneticky modifikované potraviny, kontaminace potravin, reklama na potraviny aj.

 • FOOD TECHNOLOGY  přístup k fulltextu 

  Přední potravinářský časopis pokrývající veškerá témata z oblasti potravinářství a potravinářské technologie. Informuje o nejnovějších výzkumech, novinkách z potravinářského průmyslu, technologických inovacích.

 • GERMAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS GJAE  přístup k fulltextu 

  Přední časopis v oboru zemědělské ekonomiky v německy mluvících zemích.

 • HORTICULTURE JOURNAL  přístup k fulltextu 

  Pěstování ovocných stromů, zeleniny a okrasných rostlin v mírném, subtropickém a tropickém podnebném pásmu. Za devadesát let své existence časopis otiskl řadu studií, které podnítily rozvoj nových technologií v zahradnictví. Vědecké práce z oblasti zahradnictví a souvisejících oborů - fyziologie, šlechtitelství, genetika, fytopatologie, skladování a přeprava rostlin.

 • HORTICULTURE WEEK  přístup k fulltextu 

  Týdeník pro pracovníky v zahradnictví. Pravidelné rubriky: pěstování okrasných i užitkových rostlin, pěstování dřevin, tvorba krajiny, úprava zahrad a parků, péče o trávník.

 • HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL = JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth

  Časopis Mezinárodní asociace hydrologických věd (IAHS). Prostor pro sdílení poznatků z výzkumů a publikování původních vědeckých prací. Zabývá se hydrologickými cykly na Zemi, vztahy mezi povrchovou a spodní vodou, sněhem a ledem a jejich vztahem ke geografickým faktorům, atmosférickým procesům, klimatu a geomorfologickým procesům včetně eroze a sedimentace, hydrologickými extrémy, systémem vodních zdrojů a užitou hydrologií.

 • IN PRACTICE (příloha Veterinary Record)  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

  Oficiální časopis Britské veterinární asociace (BVA), vychází od roku 1888. Komentáře, novinky, klinické studie, původní vědecké práce. Společně s časopisem Veterinary Record vychází In Practice, časopis, který poskytuje veterinárním lékařům materiály k dalšímu studiu a vzdělávání. Zaměřuje se především na hospodářská a domácí zvířata.

 • JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

  Časopis Mezinárodní asociace zemědělských ekonomů (IAAI), jehož cílem je zveřejňovat výsledky nejdůležitějších výzkumů a analýz v oboru zemědělské ekonomiky.

 • JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth

  Nové postupy v zemědělství a nové přístupy k využívání pozemských zdrojů. Studie nejrůznějších aspektů fyziologie rostlin a hospodářských zvířat, nové vědecké poznatky v agronomii a živočišné výrobě, environmentální dopady zemědělství a lesnictví, důsledky klimatických změn, využívání půdy, biodiverzita venkovské krajiny.

 • JOURNAL OF AGRONOMY AND CROP SCIENCE  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

  Časopis si klade za cíl přispět k řešení složitých otázek, před kterými stojí zemědělství 21. století. Extrémní podmínky pro pěstování zemědělských plodin a krmiva, sucho a efektivní využívání vodních zdrojů, salinita, toxicita a kyselost půdy, extrémní horko nebo chlad, záplavy, nedostatek minerálů v půdě.

 • JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE  přístup k fulltextu 

  Stěžejní časopis v oboru živočišné výroby. Ročně otiskne více než 600 plně recenzovaných vědeckých článků a recenzí. Široký okruh témat z oblasti živočišné výroby, genetiky, výživy, fyziologie, výroby a využití živočišných produktů.

 • JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth 

  Výzkum pěstování ovoce, zemědělských plodin, zeleniny a okrasných rostlin v komerčním i rekreačním zahradnictví. Příspěvky ze zemí mírného podnebného pásma i z tropických oblastí. Časopis pro vědce i zahradníky.

 • JOURNAL OF NUTRITION  přístup k fulltextu 

  Časopis Americké společnosti pro výživu (ASN). Publikuje články, které přispívají k hlubšímu poznání výživových mechanismů u lidí a zvířat, na buněčné a molekulární úrovni. Přesah do oblasti genetiky, fyziologie, zdraví.

 • JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION  přístup k fulltextu 

  Ochrana a zdraví rostlin. Časopis Německé rostlinolékařské společnosti (Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft). Základní a aplikovaný výzkum v oboru fytopatologie. Odolnost rostlin k abiotickým stresovým faktorům, metody zajišťující zdraví rostlinných organismů, vývoj a podpora rostlinolékařských strategií.

 • JOURNAL OF PLANT REGISTRATIONS  přístup k fulltextu 

  zdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

  Časopis Americké společnosti pro výzkum rostlin (Crop Science Society of America). Okruh témat: kultivar, zárodečná plasma, rodičovská linie, genové zdroje, genetické mapování.

 • JOURNAL OF SMALL ANIMAL PRACTICE  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

  Časopis Světové asociace veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA). Veterinární medicína psů, koček a dalších malých zvířat. Cílem časopisu je šíření a implementace nových myšlenek a postupů do klinické veterinární praxe.

 • JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  přístup k fulltextu 

  přístupné jen ze studovny

  Ochrana půdy a vod - výzkum, praxe, politika a perspektivy. Vydává americká Společnost pro ochranu půdy a vody (Soil and Water Conservation Society).

 • KARTOFFELBAU  přístup k fulltextu 

  Odborný časopis o bramborářství. Poradenství pro pěstitele, informace o situaci na trhu, příspěvky renomovaných vědců.

 • LAND ECONOMICS  přístup k fulltextu 

  Ekonomické aspekty využívání přírodních a environmentálních zdrojů. Především se zaměřuje na důsledky ekonomické aktivity na zhodnocení a využívání půdy, a na způsob, jak přírodní a environmentální zdroje přispívají k ekonomickému růstu.

 • MEAT & POULTRY  přístup k fulltextu 

  Výroba a zpracování masa. Potravinářské stroje a technologie, hygiena potravin, obaly, potravinářské přísady, situace na trhu s masnými produkty, profily potravinářských společností.

 • MECHANIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ  přístup k fulltextu 

  přístupné na vyžádání ze studovny

  Odborný časopis pro zemědělskou a lesní techniku

 • MILCHPRAXIS 
  Důležité informace pro zemědělce a pracovníky v mlékárenském průmyslu. Produkce mléka, zdraví zvířat, péče o stádo, kvalita mléka, technika sklizně a konzervace pícnin, obhospodařování travních porostů, obchodní aspekty.
 • MILLING & BAKING NEWS including FOOD BUSINESS NEWS  přístup k fulltextu 

  Ústřední zdroj informací z mlynářského a pekařského průmyslu. Podrobné analýzy trhu, novinky z výroby, informace o nových technologiích, ingredience a potravinářská aditiva v pekárenských výrobcích.

 • MODERNÍ OBEC  přístup k fulltextu 

  přístupné na vyžádání ze studovny

  Moderní obec poskytuje odborné a účelové informace z oblasti právní, finanční, hospodářské a podnikatelské. Zabývá se problematikou malého a středního podnikání, komunálních technických služeb, plánování, řízení a investic.

 • MODERNÍ VČELAŘ  přístup k fulltextu 

  na vyžádání ze studovny

  Moderní včelař odborný časopis pro včelaře. Moderní a jednoduché způsoby včelaření.

 • NÁŠ CHOV  přístup k fulltextu 

  přístupné na vyžádání ze studovny

  Časopis Náš chov se specializuje na veškeré aspekty chovatelské činnosti z pohledu plemenářské práce, výživy zvířat i technologie jejich ustájení.

 • ODPADY  přístup k fulltextu 

  přístupné na vyžádání ze studovny

  Odpady jsou měsíčník s více než desetiletou tradicí, specializovaný na kompletní informace o odpadech. Seznamuje čtenáře se situací v odpadovém hospodářství a subjekty, které v něm působí.

 • ORGANIC AGRICULTURE  přístup k fulltextu 

  Časopis Mezinárodní společnosti pro výzkum v oblasti ekologického zemědělství (International Society of Organic Agriculture Research). Vývoj v oblasti trvale udržitelného zemědělství a potravinových systémů, analýza aktuálních témat, informace o ekologickém zemědělství v různých zemích či regionech.

 • PEST MANAGEMENT SCIENCE  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

  Mezinárodní časopis zaměřený na výzkum a vývoj v oblasti ochrany rostlin a ochrany rostlin proti škůdcům. Zkoumá prostředky sloužící v boji proti škůdcům, jejich užívání, účinnost a dopad na životní prostředí.

 • PHYTOPATHOLOGY  přístup k fulltextu 

  přístupné jen ze studovny

  Přední mezinárodní časopis v oboru rostlinolékařství. Snaží se objasňovat příčiny nemocí rostlin, identifikovat činitele, kteří zapříčiňují jejích šíření, a hledat prostředky k ochraně rostlin. Tematické okruhy: bakteriologie, vztahy mezi parazity a hostiteli, ekologie a populační biologie rostlin, mykologie, etiologie, posklizňové choroby a mykotoxiny, abiotické poškození aj.

 • PLANT AND SOIL  přístup k fulltextu 

  Původní vědecké práce a recenze z oblasti, kde se prolínají obory rostlinná biologie a půdoznalectví. Minerální výživa rostlin, vztahy rostlina - voda, rostlina - mikroorganismy, anatomie a morfologie kořenů, půdní biologie, ekologie, agrochemie, agrofyzika. Vychází pod záštitou Královské holandské akademie zemědělských věd (Royal Netherlands Society of Agricultural Science).

 • PLANT CELL  přístup k fulltextu 
 • PLANT DISEASE : AN INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED PLANT PATHOLOGY  přístup k fulltextu 

  přístupné jen ze studovny

  Stěžejní mezinárodní rostlinolékařský časopis, který přináší okamžité informace o nových chorobách, epidemiích a nových metodách v ochraně rostlin. Základní a aplikovaný výzkum, praktické poznatky k diagnostikování chorob rostlin a k jejich léčbě.

 • PLANT PATHOLOGY  přístup k fulltextu 

  zdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

  Vydává Britská fytopatologická společnost (BSPP). Časopis pokrývá široké spektrum témat: choroby rostlin v mírném a tropickém podnebném pásmu způsobené houbami, viry, bakteriemi, mykoplazmaty, hlísticemi. Biochemické, fyziologické, molekulární, ekologické, ekonomické a genetické aspekty fytopatologie. Klasifikace chorob, ochrana rostlin.

 • PLANT PHYSIOLOGY  přístup k fulltextu 

  Časopis Americké společnosti rostlinných experimentálních biologů (ASPB). Zaměření časopisu: fyziologie, biochemie, buněčná a molekulární biologie, biofyzika, genetika, environmentální biologie. Součástí předplatného je časopis Plant Cell, ve kterém jsou publikovány výsledky nejnovějších výzkumů v rostlinné biologii, zejména v oblastech buněčné biologie, molekulární biologie, genetiky, vývoje rostlin.

 • POULTRY WORLD 
  Mezinárodní časopis, který publikuje původní vědecké práce, příspěvky ze sympozií, hodnocení výsledků základního i aplikovaného výzkumu v oboru drůbežnictví. Fyziologie drůbeže, zdraví, chování, welfare, metabolismus, výživa, reprodukce, genetika, produkty chovu drůbeže.
 • PROCEEDINGS OF THE NUTRITION SOCIETY  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth

  Příspěvky světově uznávaných odborníků a členů Společnosti pro výživu (The Nutrition Society). Okruh témat: Klinická výživa a metabolismus, výživa dětí, výživa a metabolismus zvířat, mikronutrienty a antioxidanty, metabolismus makronutrientů, molekulární aspekty výživy, nutriční genomika aj.

 • SEED WORLD 
  Vychází od roku 1915, poskytuje informace o důležitých událostech, novinkách a tématech, které se vztahují k semenům, sazenicím či osivu. Semenářský průmysl, rady a podněty pro podnikatele, analýza trhu.
 • SOCIOLOGIA RURALIS  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

  Průzkum venkova z pohledu společenských věd. Mezioborový a multioborový přístup, který si žádá složitost a různorodost problémů. Sociální, kulturní a politické aspekty rozvoje venkova. Venkovská společnost, identita, restrukturalizace venkova.

 • SOIL SCIENCE & PLANT NUTRITION  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth 

  Oficiální časopis Japonské společnosti pro pedologii a výživu rostlin (JSSSPN). Původní vědecké práce o fyzikálních a chemických vlastnostech půdy, půdní biologii, výživě rostlin, vzniku půdy, úrodnosti, hnojivech a ochraně životního prostředí.

 • STARCH = STAERKE  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

  Časopis pro obnovitelné zdroje. Představuje nové technologie umožňující obnovitelné zdroje získávat a využívat. Původní vědecké práce zaměřené na základní a aplikovaný výzkum.

 • SUS SCHWEINEZUCHT UND SCHWEINEMAST  přístup k fulltextu 

  Specializovaný časopis pro chovatele prasat. Zdraví zvířat, hygiena a technologie výroby masa. Legislativa a marketing v masném průmyslu.

 • THE BIOENERGY INTERNATIONAL

  Bioenergetika. Biomasa a výroba různých druhů biopaliv - tuhých, kapalných a plynných. Doprava a skladování biomasy, technologie jejího zpracování a využití. Časopis Švédské společnosti pro bioenergii (Svebio).

 • TOP AGRAR AUSGABE S-R  přístup k fulltextu 

  Německý zemědělský časopis. Zaměření: rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, zemědělská ekonomika.

 • TOP CROP MANAGER - WESTERN ED  přístup k fulltextu 

  Časopis pro rostlinnou výrobu. Okruh témat: šlechtění rostlin, úrodnost a půda, výživa a hnojení, semenářský průmysl, zemědělské vybavení a stroje, nové trendy a technologie v zemědělství, trh se zemědělskými produkty.

 • ÚRODA  přístup k fulltextu 

  přístupné na vyžádání ze studovny

  Časopis pokrývá všechny aspekty rostliné produkce, a to v kontextu s obdobím hospodářského roku. Předplatné je včetně samostatného časopisu Agronom.

 • VETERINÁRNÍ KLINIKA  přístup k fulltextu 

  přístupné na vyžádání ze studovny

 • VETTED 

  Měsíčník zaměřený na veterinářství malých zvířat (psi, kočky…)

 • WEED RESEARCH  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth: nejprve se přihlašte, pak klikněte na 'přístup k fulltextu'

  Oficiální recenzovaný časopis Evropské společnosti pro výzkum plevelů (EWRS). Témata: biologie a regulace plevelů, herbicidy, invazivní rostlinné druhy, genetika, biodiverzita, parazitické rostliny. Vědecké články, novinky z oboru, informace o nových metodách a technologiích.

 • WEED SCIENCE  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth

  Plevelné rostliny v zemědělství, lesnictví, v zatrávněném nebo vodním prostoru, u veřejných komunikací a v jiných prostředích. Genetika plevelů, odolnost vůči herbicidům, biologická a ekologická hlediska regulace plevelů. Součástí předplatného je časopis Weed Technology zaměřený na technologie a metody regulace plevelů v zemědělství.

 • WEED SCIENCE SOCIETY OF AMERICA DUAL PACKAGE - vč. Titulů Weed Science and Weed Technology  přístup k fulltextu

  vzdálený přístup přes Shibboleth

  Plevelné rostliny v zemědělství, lesnictví, v zatrávněném nebo vodním prostoru, u veřejných komunikací a v jiných prostředích. Genetika plevelů, odolnost vůči herbicidům, biologická a ekologická hlediska regulace plevelů. Součástí předplatného je časopis Weed Technology zaměřený na technologie a metody regulace plevelů v zemědělství.

 • WEED TECHNOLOGY  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth

  Plevelné rostliny v zemědělství, lesnictví, v zatrávněném nebo vodním prostoru, u veřejných komunikací a v jiných prostředích. Genetika plevelů, odolnost vůči herbicidům, biologická a ekologická hlediska regulace plevelů. Součástí předplatného je časopis Weed Technology zaměřený na technologie a metody regulace plevelů v zemědělství.

 • WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL  přístup k fulltextu 

  vzdálený přístup přes Shibboleth 

  Vychází od roku 1928. Zaměření: chov drůbeže, živočišná výroba, výživa, welfare, zpracování drůbežích produktů, kvalita vajec a mléka, ekonomická hlediska. Časopis je určen akademikům, vědcům, studentům zemědělských oborů i komerčním chovatelům drůbeže.

 • ZAHRADNICTVÍ  přístup k fulltextu 

  přístupné na vyžádání ze studovny

  Jediný specializovaný zahradnický měsíčník na našem trhu. Pro každého ovocnáře, zelináře, květináře, floristu či školkaře představuje zastřešující odborný servis. Součástí časopisu je tématická příloha.

 • ZEMĚDĚLEC  přístup k fulltextu 

  přístupné na vyžádání ze studovny

  Celobarevný týdeník novinového formátu. Týdeník zasvěceně referuje o všem, co se za uplynulý týden v zemědělství událo. Najdete v něm komplexní politické a komoditní zpravodajství, přehled zemědělských akcí, předpověd počasí.

 • ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA  přístup k fulltextu 

  Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha vydává pro zajištění své rozšířené koncepce v oblasti vzdělávání odborný časopis pro pedagogické a odborné pracovníky, žáky a studenty. Časopis zabezpečuje vzájemnou informovanost škol i vytváří spojnici mezi školami, rezortními a výzkumnými pracovišti a budoucími zaměstnavateli. Rovněž pomáhá všem organizacím zabývajícím se rozvojem venkova, odborným vzděláváním a poradenstvím i jednotlivcům působícím v oblasti tohoto zájmu.

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR