O knihovně

Knihovna Antonína Švehly (KAŠ), kterou provozuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI),zaujímá v rámci resortu Ministerstva zemědělství (MZe) výjimečné postavení, a to zejména díky svým cenným a rozsáhlým informačním fondům, budovaným databázím i šíři poskytovaných služeb. Knihovna existuje již skoro 100. let a za tu dobu se její fond rozrostl na takřka milion publikací, což ji řadí mezi největší zemědělské knihovny na světě. 
Je jedinou specializovanou knihovnou pro oblast zemědělství a potravinářství v ČR a dále plní roli depozitní knihovny FAO (Organizace pro výživu a zemědělství při OSN) pro ČR. Od 1. 1. 2011 pak vykonává funkci odborného knihovnicko-informačního centra pro pracovníky MZe.
Posláním KAŠ je informační zabezpečení vědecké a výzkumné činnosti v oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů. S tím samozřejmě souvisí i poskytování knihovnických a informačních služeb, které odpovídá současným trendům ve sdílení informací.
Mezi naše čtenáře však nepatří pouze věděčtí a výzkumní pracovníci či zaměstnanci MZe, ale také zemědělské organizace, studenti a široká odborná i laická veřejnost.
Přestože je KAŠ zejména knihovnou odbornou, slouží i jako místo pro setkávání veřejnosti. Zapojuje se do pravidelných akcí pořádaných českými knihovnami, jako jsou například Březen – měsíc čtenářů či Týden knihoven. V prostorách studovny se v průběhu celého roku konají zajímavé výstavy a přednášky s volným vstupem. Je zde ovšem také možné jen tak posedět s kávou a třeba s nějakým zajímavým čtením.

Dům zemědělské osvěty - Sborník příspěvků k 80.výročí otevření Domu zemědělské osvěty

Historie

1 9 2 4

První písemně doložená zmínka o funkci zemědělské knihovny ve
Statutu Československé akademie zemědělské (ČAZ).

 

1 9 2 5

Zahájeno shromažďování a knihovnické zpracování publikací.Zahájena organizace
bibliografických prací pro oblast české zemědělské literatury. Knihovní fond dočasně přestěhován do
Státního zemědělského archivu ve Strahovském klášteře.

 

1 9 2 6

Knihovní fond nastěhován do nově postaveného Domu zemědělské osvěty v Praze na Vinohradech.
Schválen Statut knihovny a oficiálně založena Ústřední slovanská zemědělská knihovna a čítárna ČAZ.
28. října slavnostně otevřen Dům zemědělské osvěty.

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR