O knihovně

Knihovna Antonína Švehly (KAŠ), kterou provozuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), zaujímá v rámci resortu Ministerstva zemědělství (MZe) výjimečné postavení, a to zejména díky svým cenným a rozsáhlým informačním fondům, elektronickým databázím i šíři poskytovaných služeb. Knihovna existuje již skoro 100. let a za tu dobu se její fond rozrostl na více než milion publikací, což ji řadí mezi největší zemědělské knihovny na světě. 
KAŠ je jedinou specializovanou knihovnou pro oblast zemědělství a potravinářství v ČR. Další zajímavostí je, že plní roli depozitní knihovny FAO (Organizace pro výživu a zemědělství při OSN) pro ČR, nebo že od roku 2011 vykonává funkci odborného knihovnicko-informačního centra pro pracovníky MZe.
Základním posláním KAŠ je informační zabezpečení vědecké a výzkumné činnosti v oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů. S tím samozřejmě souvisí i poskytování knihovnických a informačních služeb, které jsou v souladu se současnými trendy ve sdílení informací.
Mezi čtenáře KAŠ typicky patří vědečtí a výzkumní pracovníci, studenti, či zaměstnanci MZe, ale také zemědělské organizace a široká odborná i laická veřejnost.
Přestože je KAŠ zejména knihovnou odbornou, funguje také jako platforma pro setkávání veřejnosti. Knihovna se zapojuje do pravidelných akcí pořádaných českými knihovnami, jako jsou například Březen – měsíc čtenářů, či Týden knihoven. V prostorách studovny se v průběhu celého roku konají zajímavé výstavy a přednášky. Je zde ovšem také možné jen tak posedět s kávou a nějakým zajímavým čtením.

Dům zemědělské osvěty - Sborník příspěvků k 80.výročí otevření Domu zemědělské osvěty

Historie

1 9 2 4

První písemně doložená zmínka o funkci zemědělské knihovny ve
Statutu Československé akademie zemědělské (ČAZ).

 

1 9 2 5

Zahájeno shromažďování a knihovnické zpracování publikací.Zahájena organizace
bibliografických prací pro oblast české zemědělské literatury. Knihovní fond dočasně přestěhován do
Státního zemědělského archivu ve Strahovském klášteře.

 

1 9 2 6

Knihovní fond nastěhován do nově postaveného Domu zemědělské osvěty v Praze na Vinohradech.
Schválen Statut knihovny a oficiálně založena Ústřední slovanská zemědělská knihovna a čítárna ČAZ.
28. října slavnostně otevřen Dům zemědělské osvěty.

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR