Ceník služeb

Registrační poplatek (na jeden rok od data zaplacení)
Zaměstnanci ÚZEI, MZe, externí spolupracovníci ÚZEI, zaměstnanci a studenti ČZU Zdarma
Studenti do 26 let, senioři od 65 let, uživatele ZTP a ZTPP, MD 50 Kč
Senioři nad 70 let Zdarma
Ostatní fyzické osoby 100 Kč
Registrace online pro vzdálený přístup k EIZ Zdarma
Neregistrovaný návštěvník – jednodenní vstupenka 20 Kč
Vystavení čtenářského průkazu
Při registraci nového čtenáře Zdarma
1. duplikát 50 Kč
2. duplikát a každý další 100 Kč
Výpůjční služby
Rezervace knihovní jednotky 10 Kč
Zástava (za knihovní jednotku) cena publikace + manipulační poplatek
Poplatek z prodlení, upomínky
Zpozdné (za knihovní jednotku a den) 1 Kč
Upomínka 30 Kč
Předžalobní výzva 100 Kč
Finanční náhrada škody na knihovní jednotce
Náhrada ztracené, zničené nebo dále nepoužitelné knihovní jednotky Aktuální tržní cena nebo cena kopie včetně vazby
Náhrada za poškození knihovní jednotky, kterou je možné dále používat 50 až do 50 % ceny publikace
Paušální částka za vyřízení ztráty knihovnou (manipulační poplatek) 100 Kč / 1 knihovní jednotka
Reprografické služby (aneb Kopie z publikací)
Tištěná kopie (A4) 2 Kč / 1 str.
Tištěná kopie (A3) 4 Kč / 1 str.
Tisk z tiskárny (A4) 2 Kč / 1 str.
Při zasílání kopií poštou se dále přičítá poštovné a balné  
Elektronické dodávání dokumentů prostřednictvím VPK (aneb Zašleme online)
a) Poplatky za tištěné kopie doručované elektronickou cestou
Kopie dodané elektronickou cestou z tištěných dokumentů; uživatel obdrží papírovou kopii 2 Kč / 1 str. + autorský poplatek s DPH 2,42 Kč / 1 str.*
b) Poplatky za elektronické kopie
Kopie dodané elektronickou cestou z tištěných dokumentů; uživatel obdrží digitální kopii 2 Kč / 1 str. + autorský poplatek s DPH 6,05 Kč  / 1 str.*
c) Kopie dodané elektronickou cestou z on-line databází
1 článek (do 7 stran) 2 Kč / 1 str.
1 článek (od 8 stran) 15 Kč
Informační služby
Poradenská služba, bibliograficko-informační služba, lokačně informační služba, Infopult Zdarma
Rešeršní služby
Retrospektivní rešerše 200 Kč / 1 hod.
Průběžné rešerše – formulace profilu 100 Kč / 1 hod.
Průběžné rešerše – 1 dávka 150 Kč
V případě tištěných výstupů se dále přičítají poplatky za tisk, kopie, případně poštovné a balné  
Meziknihovní výpůjční služby (aneb Nemáme? Seženeme)
Výpůjčka z fondů knihoven ČR pro registrované čtenáře KAŠ Zdarma, případné přeúčtování poplatku dožádané knihovny
Výpůjčka z fondu KAŠ pro jiné knihovny v ČR Zdarma
Meziknihovní reprografické služby
Kopie částí knihovních jednotek z fondů knihoven v ČR pro registrované čtenáře KAŠ Poplatek účtovaný dožádanou knihovnou
Kopie částí knihovních jednotek z fondu KAŠ pro knihovny v ČR – tištěná kopie (A4) 2 Kč / 1 str. + poštovné a balné
Poštovné a balné
a) Balné za tištěné kopie dokumentů  
1 až 5 ks (1 ks = 1 list A4) 5 Kč
6 až 20 ks 10 Kč
21 až 50 ks 20 Kč
51 až 100 ks 30 Kč
>100 ks 40 Kč
b) Poštovné za tištěné kopie dokumentů Podle platných sazeb České pošty, s. p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Minimální autorský poplatek s DPH za 1 objednávku je 12,10 Kč. Maximální autorský poplatek s DPH za 1 objednávku je 90,75 Kč. U volných děl se autorský poplatek neúčtuje.

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR