Další odborné zdroje

Vážený čtenáři, omlouváme se, některé zdroje nejsou dočasně mimo areál knihovny dostupné.

Web of Knowledge

přístup z intranetu: www.webofknowledge.com

Typ zdroje: bibliografické a citační databáze
Charakteristika: Web of Science (WoS) je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje. Obsahuje pravidelně aktualizované bibliografické údaje (včetně abstraktů) o článcích z více jak 12 tisíc předních světových vědeckých a odborných časopisů ze všech oblastí vědy s retrospektivou od roku 1945.
Journal Citation Reports (JCR) je základním informačním zdrojem pro hodnocení časopisů. V databázi lze najít metrické ukazatele, jako např. impakt faktor.
InCites ESI - odhaluje aktuální trendy ve vědě, jakož vlivné jednotlivce, instituce, přednášky, periodika a země pro jednotlivé obory.

Manuál WoS a JCR

Scopus

přístup z intranetu: 
www.scopus.com 

největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Obsahuje články z více než 3 750 časopisů.

CAB Abstracts

Zaměření: živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika aj.
Typ zdroje: bibliografická databáze, více než 95% záznamů obsahuje abstrakty
Charakteristika: mezinárodní zemědělská a lesnická databáze obsahující záznamy z více než 11 000 odborných časopisů, knih, konferencí, zpráv a dalších forem literatury publikovaných ve světě v 70 jazycích. Zpřístupňuje plné texty databáze CABI Full Text
Časové pokrytí: od r. 1990
Platforma: přístup přes CAB Direct 
Informace na stránkách vydavatele

CAB Direct

Platforma CAB Direct poskytuje pohodlný přístup z jednotného vyhledávacího rozhraní ke všem předplaceným plnotextovým zdrojům CABI včetně kolekce CAB eBooks Archive.
*Upozornění: pro správné zobrazení plných textů ve formátu PDF databází CAB je doporučeno používat prohlížeč Internet Explorer. V případě, že používáte jiný internetový prohlížeč nebo máte problémy se zobrazením pdf souboru, deaktivujte v aplikaci Acrobat Reader funkce: "Povolit rychlé zobrazování z webu" a "Zobrazit PDF v prohlížeči" (nabídka: úpravy, předvolby, internet).

FSTA - Food Science and Technology Abstracts

přístup z intranetu: search.ebscohost.com

Zaměření: potravinářství, výživa, technologie výroby potravin
Typ zdroje: bibliografická databáze
Charakteristika: obsahuje nejdůležitější informace z 4 600 odborných potravinářských časopisů, monografií, sborníků a výzkumných zpráv publikovaných ve více než 40 jazycích.
Časové pokrytí: od r. 1969
Platforma: EBSCOhost
 

Informace na stránkách vydavatele

Agris

Zaměření: zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, rybářství, výživa
Typ zdroje: bibliografická databáze
Charakteristika: producentem je koordinační centrum AGRIS organizace Food and Agriculture Organization v rámci OSN. Sledovaná literatura pochází z více než 135 členských států FAO a zahrnuje unikátní zdroje - vědecké a technické studie, disertační práce, příspěvky z konferencí a další.
Časové pokrytí: od r. 1975.
Platforma: web FAO (volný přístup)

Science Direct

přístup z intranetu: www.sciencedirect.com/

Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství
Typ zdroje: plnotextová databáze
Charakteristika: služba nakladatelství Elsevier zajišťuje přístup k více než 2000 online časopisům, které jsou zahrnuty do kolekce „Freedom Collection“ a k vybraným volně dostupným časopisům.
Časové pokrytí: plné texty většinou od r. 1995 po současnost
Platforma: ScienceDirect

SpringerLink

přístup z intranetu: link.springer.com

Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství, společenské vědy, ekonomie
Typ zdroje: plnotextová databáze
Charakteristika: služba vydavatelství Springer Verlag zajišťuje online přístup k plným textům více než 1600 odborných časopisů ze své produkce
Časové pokrytí: plné texty od r. 1997 po současnost
Platforma: SpringerLink
Další informace

 EBSCO

 Webová služba EBSCOhost zpřístupňuje plnotextové a bibliografické databáze

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR