Další odborné zdroje

 

Web of Knowledgeweb of science

přístup z intranetu: www.webofknowledge.com

Typ zdroje: bibliografické a citační databáze
Charakteristika: Web of Science (WoS) je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje. Obsahuje pravidelně aktualizované bibliografické údaje (včetně abstraktů a odkazů na fulltexty) o článcích z více jak 12 tisíc předních světových vědeckých a odborných časopisů ze všech oblastí vědy s retrospektivou od roku 1945. Kromě časopisů databáze zahrnuje i 160 tisíc konferenčních sborníků.
- Science Citation Index Expanded (SCIE) /1945-současnost/ 8500 časopisů z 150 oborů
- Social Sciences Citation Index (SSCI) /1977-současnost/ 3000 společenskovědních časopisů
- Arts & Humanities Citation Index® (AHCI) /1977-současnost/ 
- Conference Proceedings /1990-současnost/ 160 tisíc konferenčních sborníků
- Incites Journal and Highly Cited Data
- Emerging Sources Citation Index (ESCI) /2015-současnost/ 5000 titulů
Journal Citation Reports (JCR) je základním informačním zdrojem pro hodnocení časopisů. V databázi lze najít metrické ukazatele, jako např. impakt faktor.
Essential Science Indicators (ESI)  odhaluje aktuální trendy ve vědě, jakož vlivné jednotlivce, instituce, přednášky, periodika a země pro jednotlivé obory.
Časové pokrytí: 1945–současnost; platí pro hlavní citační index Science Citation Index Expanded (SCIE)

Scopus

scopus

přístup z intranetu: www.scopus.com 

Zaměření: multioborová databáze zahrnující přírodní vědy, medicínu, techniku a sociální vědy
Typ zdroje: citační a referenční databáze (nástroj pro hodnocení vědy a výzkumu)
Producent: Elsevier
Charakteristika: Scopus je největší citační a abstraktová databáze recenzované literatury. Obsahuje informace o článcích z recenzovaných vědeckých časopisů a sborníků, knihách, patentech, institucionálních a webových zdrojích z oblasti přírodních věd, medicíny, techniky a sociálních věd. Databáze Scopus indexuje obsah z více než 24 600 titulů, které vydává přes 5 000 vydavatelů z celého světa. Zařazované zdroje jsou hodnoceny a vybírány. Databáze je aktualizována denně a obsahuje přes 75 milionů záznamů.
Databáze neobsahuje plné texty, ale ze záznamů je možno přejít na plné texty článků, knihovnické zdroje a další aplikace (dostupnost na základě předplatného konkrétního cílového zdroje).
Databáze nabízí inteligentní nástroje pro sledování, analýzu a vizualizaci výzkumu.
Časové pokrytí: 1788 - současnost.
Přístup: z intranetu přes www.scopus.com, vzdáleně prostřednictvím přihlášení přes Shibboleth 
Informace na stránkách vydavatele: Scopus
 

CAB Abstractscab

Zaměření: živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika aj.
Typ zdroje: bibliografická databáze, více než 95% záznamů obsahuje abstrakty
Charakteristika: mezinárodní zemědělská a lesnická databáze obsahující záznamy z více než 11 000 odborných časopisů, knih, konferencí, zpráv a dalších forem literatury publikovaných ve světě v 70 jazycích. Databáze obsahuje asi 10 milionů záznamů, přidružená databáze CABI Full Text nabízí asi 500 tisíc plných textů článků a zpráv.
Časové pokrytí: od r. 1973
Platforma: CAB Direct 
Informace na stránkách vydavatele
CAB Abstracts 1973+
 

CAB Directcab

Platforma CAB Direct poskytuje pohodlný přístup z jednotného vyhledávacího rozhraní ke všem předplaceným plnotextovým zdrojům CABI včetně kolekce CAB eBooks Archive.
 

FSTA - Food Science and Technology Abstractsfsta

Zaměření: potravinářství, výživa, technologie výroby potravin
Typ zdroje: bibliografická databáze
Producent:  International Food Information Service
Charakteristika: obsahuje nejdůležitější informace z 4 600 odborných potravinářských časopisů, monografií, sborníků a výzkumných zpráv publikovaných ve více než 40 jazycích.
Časové pokrytí: od r. 1969
Platforma: EBSCOhost
Přístup: z intranetu přes search.ebscohost.com
 
Informace na stránkách vydavatele

Agrisagris

Zaměření: zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, rybářství, výživa
Typ zdroje: bibliografická databáze
Producent: FAO
Charakteristika: producentem je koordinační centrum AGRIS organizace Food and Agriculture Organization v rámci OSN. Sledovaná literatura pochází z více než 135 členských států FAO a zahrnuje unikátní zdroje - vědecké a technické studie, disertační práce, příspěvky z konferencí a další.
Časové pokrytí: od r. 1975.
Platforma: web FAO (volný přístup)

Science Directsciencedirect

Zaměření: multioborová databáze zahrnující přírodní vědy, technické vědy a inženýrství, medicínu a společenské vědy
Typ zdroje: plnotextová databáze
Producent: Elsevier
Charakteristika: ScienceDirect je multioborová fulltextová databáze poskytující přístup do článků z recenzovaných vědeckých časopisů, knih a referenčních příruček publikovaných vydavatelstvím Elsevier. ScienceDirect obsahuje přes 2 500 titulů časopisů, více než 16 milionů článků a přes 39 000 e-knih. Zařazované zdroje vybírá odborná komise.
Kromě základního zdroje Freedom Collection jsou v rámci ScienceDirect přístupné také samostatně nakoupené e-časopisy a e-knihy (v závislosti na předplatném knihovny).
Časové pokrytí: 1823 – současnost, plné texty většinou od roku 1995
Přístup: z intranetu přes www.sciencedirect.com, vzdáleně prostřednictvím přihlášení přes Shibboleth
 

SpringerLinkspringerlink

Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství, společenské vědy, ekonomie
Typ zdroje: plnotextová databáze
Producent: Springer
Charakteristika: služba vydavatelství Springer Verlag zajišťuje online přístup k plným textům více než 1600 odborných časopisů ze své produkce
Časové pokrytí: plné texty od r. 1997 po současnost
Platforma: SpringerLink
Přístup: z intranetu přes link.springer.com
Další informace

EBSCO(Academic Search Complete)ebsco

Zaměření: multioborová databáze, mj. živočišná výroba, biologie, chemie, antropologie
Typ zdroje: bibliografická / plnotextová databáze
Producent: EBSCO
Charakteristika: Multioborová kolekce zahrnuje celkem přes 9000 titulů časopisů s celými texty článků a více než 13000 časopisů s abstrakty.
Časové pokrytí: 1886–současnost
Platforma: EBSCOhost (Academic Search Complete)
Přístup: z intranetu přes www.ebscohost.com, vzdáleně prostřednictvím přihlášení přes Shibboleth

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR