Čím se oblast zabývá

Ochrana krajiny, krajina, turistika, regiony, antropologie krajiny, lokální historie, územní plánování, územní rozvoj, znečištění životního prostředí, přírodní zdroje, pedologie, krajinářství, eroze, klimatologie, ekologie, antropogenní vlivy na krajinu, rekultivace, vztah člověka k zemi, úrodnost, znečištění půdy, druhy půdy, sociologie krajiny, krajinný ráz, kulturní krajina, zeměměřičství, agroturistika, agroekologie, plánování krajiny, parky, zahrady, pozemkové úpravy, využití půdy a další příbuzná témata. 

Z historie

Každého člověka jistě potěší pohled na krásnou přírodu. Lidé se ale ne vždy chovají ke své planetě zodpovědně, a tak tu máme zhruba půl století starý obor ochrana přírody. Po celé naší planetě dochází k velkým změnám životního prostředí. Tyto změny se projevují například znečištěním ovzduší a vodních toků, znehodnocováním zemědělské půdy způsobené neúměrnými dávkami hnojiv a pesticidů, či ohrožením biodiverzity – s tím pomáhají záchranné stanice, ale také i zoologické zahrady. Například pražská ZOO, která průběžně vrací zpět do volné přírody některé druhy ohrožených zvířat, jako například koně Převalského.

Zajímavosti

Prvním národním parkem (nejen v USA) se stal 1. března 1872 Yellowstonský národní park.

Podle průzkumu CVVM nejčastěji přispívají lidé k ochraně prostředí tříděním odpadu (85%) a šetřením vodou (59%), naopak jízdy autem omezuje jen 21% lidí a o procento méně jich kupuje biopotraviny.

Češi považují za turisticky nejatraktivnější krajinu, v níž les a bezlesí jsou v poměru 2:1. Zelené odstíny posilují smysly a oživují oči, mají tišící účinky a uklidňují nervovou soustavu.

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR