Čím se oblast zabývá

Zemědělská ekonomika, statistika, daňová politika, celní politika, dotace, legislativa, zákony, legislativní opatření, vyhlášky, obchod, domácí zemědělství, mezinárodní obchod, globalizace, hospodářská politika, evropská zemědělská politika, veřejná správa, zákonodárství, orgány dohledu a kontroly, práce, zaměstnanost, analýza, produkce, spotřeba, trh, ekonomický růst, inovace, infrastruktura, zemědělská statistika, legislativní změny....
 

Z historie: 

Společná zemědělská politika EU

Základní myšlenka vzniku Společné zemědělské politiky (SZP) byla zakotvena již v Římské smlouvě o založení Evropského hospodářského společenství z roku 1957. Základní principy a nástroje této politiky byly formulovány v 60. letech a SZP byla v této podobě uplatňována až do konce 80. let.

 

 

České zemědělství a společná zemědělská politika EU

České zemědělství prošlo ještě před vstupem do Evropské unie zásadními strukturálními změnami stejně jako ostatní sektory hospodářství. 

 

 

Zajímavosti

Evropskou unii trápí nedostatek mladých pracovníků v zemědělství. Zatímco v zemědělském sektoru má věková skupina 15-39 let zastoupení 31,8 %, v jiných sektorech to je 42,4 %. (zdroj: Hospodářské noviny, 13.11.2018)

Průměrná mzda v zemědělském sektoru v České republice byla v posledních letech zhruba o 20 % nižší, než tomu je v průmyslu a národním hospodářství celkem. (zdroj: týdeník Zemědělec, 23/2018).

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR