Čím se oblast zabývá

zemědělská technika, stáje, sklady, haly, zemědělské stroje,digitální farmaření, zemědělské zařízení, komunikace, agrotechnika, chytré zemědělství, smart agry, stavební zákon, stavební úřady, stavební řízení, kolaudace, zkušební provoz, stavitelství, stavby pozemního stavitelství, stavby inženýrského stavitelství, zastavitelná plocha, stavební pozemek, nové technologie, mechanizace zemědělství, technické vybavení, inovace, 

Z historie zemědělské techniky

Velkou roli při rozvoji zemědělství hrály zemědělské náčiní a technika. Na počátku neolitu byla obdělávaná malá políčka pomocí ručního nářadí. Tehdy se k obdělávání půdy využívaly dřevěné a parohové nástroje a ploché provrtané motyky. Při žatvě se objevovaly první srpy a obilí se zpracovávalo mletím na ručních kamenných drtidlech.

Zajímavosti

Slovo kombajn se do češtiny dostalo z ruštiny, která slovo přejala z angličtiny. Jak název napovídá, anglické combine znamená 'kombinaci, spojení', což poukazuje na to, že kombajn je v podstatě kombinací žacího stroje a mlátičky. 

 

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR