Časopisy

Naše knihovna má  skutečně jedinečnou nabídku tištěných periodik, která jsou zaměřena na zemědělství, potravinářství a další příbuzné obory. Součástí našeho fondu je 575 různých takto zaměřených časopisů. Ty nejaktuálnější informace z oblasti je možné najít v nejnovějších časopisech. V současnosti odebíráme více než 150 různých druhů periodik, a to jak české, tak zahraniční provenience.
Obsahy konkrétních titulů je možné systematicky monitorovat prostřednictvím služby Current Contents (aktuální obsah), kdy vám bude zaslána kopie obsahu z každého došlého čísla vámi vybraného časopisu. Dále je možné si u nás objednat i kopie konkrétních článků (reprografické služby). Obě služby je možné sjednat a dostávat online.

Z FONDU KAŠ:

Pro vyhledávání časopisů je možné použít katalog knihovny nebo aplikaci časopisy.

Pro Vaše pohodlí jsme pro Vás však připravili i seznam časopisů z následujících základních oblastí:

potraviny: https://bit.ly/2FWfofe

výživa: https://bit.ly/2Ub4bua

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ BIBLIOGRAFIE (ČLÁNKY)

Knihovna dlouhodobě buduje Českou zemědělskou a potravinářskou bibliografii, která usnadňuje vyhledávání článků z českých odborných časopisů odebíraných do KAŠ (od r. 1993 po současnost).

Připravili jsme pro Vás ukázkové seznamy článků z oblasti Potraviny a výživa: 

Téma  Články 
Potraviny obecně https://1url.cz/9MuFk
Výživa člověka https://1url.cz/sMuFs
Maso  https://1url.cz/vMu4X
Cukr https://1url.cz/EMu45
Oleje, tuky https://1url.cz/nMuDd
Ryby https://1url.cz/sMuDp
Ovoce, zelenina https://1url.cz/DMuDj
Mléko https://1url.cz/5MlgR
Pečivo https://1url.cz/xMuDT
Cukrovinky, čokoláda https://1url.cz/6MuDk
Mouka, škrob https://1url.cz/rMuDV
Potravinářská aditiva https://1url.cz/gMuDB
Potravinářská legislativa https://1url.cz/kMuD3
Bezpečnost potravin https://1url.cz/QMuDD
Nutriční hodnota https://1url.cz/rMuD0
Potravinářství, potravinářská technologie https://1url.cz/UMGg7


 

 

 

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR