Čím se oblast zabývá

Povodí, vodní zdroje, sucho, povodně, rekreační a léčebné využití vody, meliorace, vodní stavby, studny, pitná voda, chov vodních živočichů, přehrady , potoky, řeky, povrchová voda, podzemní voda, pitná voda, hydrologické extrémy, ryby,voda v krajině, moře, rybolov, meteorologie, déšť, balená voda, čističky, minerální voda, vodní elektřina, vodní rostliny, vodní doprava, vodní sporty, znečištění vod, ochrana vod, povodí, rybníky, ekologie, vodohospodářství, vodníci, vodní živočichové, lázně, vodní bytosti, hydrologie, akvaristika, biotop, sinice, vodní biologie, rybářství, blata.

Z historie

Slovo voda jistě mnohým z nás evokuje obraz rybníka. V české republice jich napočítáme až kolem 23 000. Rybníky jsou po staletí součástí naší kulturní krajiny. Jejich funkcí však zdaleka není jen chov ryb, jsou využívány víceúčelově. Rybníky představují také významná stanoviště často unikátních rostlin a živočišných společenstev. Snad nejvíce se rybníkářstvím proslavilo Třeboňsko. Právě zde je tato tradice rozvíjena již po dobu několika staletí. 

Zajímavosti

Voda pokrývá mezi 70 a 75 % zemského povrchu. Většinu jí však tvoří slaná mořská voda a mnohem více sladké vody je ukryto uvnitř planety než na jejím povrchu. Led, tedy zmrzlá voda, se však nachází také na jiných planetách nebo také na pólech Měsíce.

0,3 % – to je podíl z celkového množství vody na zemi, který může být používán pro potřeby lidí. 97 % celkového množství vody je totiž slaná. Navíc asi 2,1 % sladké vody je součástí polárního ledu, takže ve skutečnosti sladké vody v tekutém stavu zbývá méně než 1 %.

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR