,,Poslední poděkování autorovi, panu JuDr. et PhDr. Antonínu Kubačákovi, CSc.''

Vážení a milí čtenáři, dnešní OKÉNKO bude trochu mimořádné. Dovolte mi udělat malou výjimku a místo, které je jindy určeno výhradně zajímavostem z depozitáře, protentokrát věnovat jednomu z věrných přátel knihovny Antonína Švehly, dlouholetému návštěvníku a aktivně publikujícímu autorovi, který vždy, když k nám zašel, měl pro každého z nás milé slovo a byl naším oblíbeným a pravidelným hostem.

Zpráva o tom, že pan doktor Aantonín Kubačák již není mezi námi, nás všechny, kdo jsme ho znali, velmi zasáhla. Skoro jsme tomu nemohli uvěřit, vždyť ještě nedávno nám vracel vypůjčenou knihu…Toto Okénko je proto poděkováním autorovi, pro kterého byla zemědělská historie stěžejním tématem. Pokud vydal novou knihu, vždy ji velkoryse věnoval naší knihovně. Jindy obohatil náš fond o knihu začínajícího autora, o které věděl, že obsahem spadá do našeho oborového zaměření.

Doktor Kubačák byl všestranně vzdělaným člověkem, institucionální vzdělání získal na filozofické a právnické fakultě UK v Praze. V roce 1979 absolvoval studijní pobyt na pařížské Sorbonně (obor moderní dějiny). Do roku 1985 byl odborným asistentem na Filozofické fakultě UK v Praze a poté působil v Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství v Praze (dnes Ústav zemědělské ekonomiky a informací - ÚZEI). V následujících letech (1994–2007) pracoval jako právník na ministerstvu zemědělství v Praze. Jeho odborným zaměřením bylo pozemkové právo, dějiny zemědělství, dějiny správy a politické dějiny. Na toto téma publikoval řadu studií a drobných příspěvků v odborných časopisech a denním tisku.

Od tohoto autora u nás v KAŠ najdete celkem 17 publikací a 4 časopisové články. Knihy Antonína Kubačáka jsou vyhledávané, mezi nejpopulárnější patří ,,Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě‘.

Zájem čtenářů budí ovšem i jeho další publikace, např.:
Dějiny zemědělství v českých zemích 1. a 2. díl
Církevní majetek v proměnách času: restituce historického majetku církví v resortu ministerstva zemědělství
Přínos českých zemí evropskému zemědělství
Ministerstvo zemědělství v letech 1918-1948: Osudy úřadu a jeho ministrů
Sousedská práva
Odkaz českého zemědělství, což je jeho nejnovější, ale bohužel poslední publikace, kterou nám pan doktor Kubačák osobně přinesl...

Děkujeme a nezapomeneme… 

N. Bolfová (KAŠ)

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR