Sčítání lidu, aneb co všechno se můžeme dozvědět z Adresáře

Milí čtenáři, vítáme vás v naší nové pravidelně nepravidelné rubrice Okénko z depozitáře! Hlavním cílem Okénka je nechat vás nahlédnout do zajímavých publikací z historického fondu naší knihovny. Knižní perly do Okénka budou vybírány v návaznosti na témata, která rezonují v naší společnosti i dnes. Součástí každého příspěvku budou i odkazy na publikace, aby jste si je pak třeba mohli objednat a prohlédnout osobně, přímo u nás v knihovně nebo třeba v naší digitální knihovně (Kramerius - nové rozhraní DK). 

Jako ochutnávka a téma prvního příspěvku se mi doslova nabídlo nynější téma sčítání lidu. Již v minulosti bylo potřeba znát celkový počet poddaných, domů a stavení ve městech a na vesnicích, protože na základě toho pak byly vyměřovány daně, nebo třeba robota. S první poněkud přesnější evidencí přišla až panovnice Marie Terezie (1717 – 1780), která nechala vytvořit tzv. tereziánské katastry - soupisy půdy, domů a obyvatel. V roce 1770 bylo uzákoněno číslování domů ve městech i na vesnicích, k rozlišení obyvatel se začala používat příjmení, která byla od té doby povinná.

Do ruky se mi dostalo krásné dílo, a to už jsme u pokladů z našeho depozitáře, které s evidencí také souvisí. Jmenuje se Adresář polit. okresu Mladoboleslavského, Kolínského, Novopackého a dalších…. V našem fondu máme celkem 16 takových publikací. Adresáře od roku 1901 (a dále) sestavoval Václav Kudrnáč z Turnova, a tím také velice zajímavým způsobem mapoval okolí. Sám autor tuto snahu komentuje tím, že chtěl ukázat, že často v jejich městě jsou šikovní sousedé a řemeslníci, umělci, dobří a významní lékaři a učitelé, spolky a jednoty. Dále konstatuje, že obyvatelstvo je různorodé a je složeno i z jiných zde žijících národností. Není proto nutné, slovy autora, objednávat drahé zboží z Prahy, když místní ho vyrobí levněji a stejně kvalitně. Jen je potřeba vědět, na koho se obrátit.

Co je tedy na tom vlastně tak zajímavého a úchvatného? To, že každá část tehdejšího politického okresu je popsána včetně vylíčení krátké historie, většinou spjaté s nějakým významným rodem, památkou. Autor dále pokračuje výčtem obyvatel, a to i v malých vískách, uvádí jaká měli tito lidé zaměstnání a kdo v kterém domku v tomto roce bydlí, kdo jmenovitě učí v místní škole, jak se jmenuje starosta a kolik je v obci živností a jakých. Kolik domů včetně jejich majitelů jmenovitě s číslem popisným. Kdo je v jaké církvi (součtem udáváno) a jak se jmenuje jejich duchovní. Ve firmách je uvedeno komu patří, kdo je ředitel a najdete i drobnější úřednické pozice nebo dokonce skladníka. Tak neobyčejný přehled mohl vzniknout snad jen díky tomu, že lidé si práce velmi vážili a své získané místo tak často neopouštěli, jak je to možné dnes....A také ještě v té době nikdo netušil, co je to GDPR.

Máte chuť nahlédnout do těchto půvabných zápisků a najít tam třeba v případě rodových řemesel nějakého předka, snad pradědečka či prababičku?... Nebo vás jen zajímá místo, ve kterém žijete a chcete se o něm dozvědět něco zajímavého? Knihy si můžete objednat k prezenčnímu studiu k nám do studovny. V brzké době ovšem budou dostupné i online v naší digitální knihovně.

Budeme rádi, když naše poklady z depozitáře potěší i vaše srdce! 😊

připravila Noriko Bolfová 

knihy v řadě

 

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR